യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ ആലയത്തിലെ തിരസ്സീല കീറുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ ക്രൂസ് മരണത്തിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരസ്സീല ചീന്തിപ്പോയ സംഭവം സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “യേശു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു. ഉടനെ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല മേൽതൊട്ടു അടിയോളവും രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി” (മർക്കോസ് 15:37, 38; മത്താ. 27:50, 51; ലൂക്കോസ് 23:44-45)

ഈ തിരസ്സീല ആലയത്തിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുനിന്നും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയോ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയോ വേർതിരിക്കുന്നു (പുറ. 26:31-33; 2 ദിന. 3:14).പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ മഹാപുരോഹിതനെ ഒഴികെ ഒരു പുരോഹിതനെയും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച്, യാഗോചിതമായ രക്തം കൃപാസനത്തിൽ തളിച്ചു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം നടത്തി (ലേവ്യപുസ്തകം 16:14). കട്ടിയുള്ള തിരസ്സീല ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരാശിയെ വേർപെടുത്തി.

ഈ കനത്ത തിരസ്സീല അറുപതടി നീളവും മുപ്പതടി വീതിയുമുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് താൽമൂഡ് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു. അതിന്റെ കനം നാല് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു. 72 സ്ക്വയറുകളുള്ള ചതുരശ്രകൃതിയുള്ള കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ഒരു മനുഷ്യനും അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മാത്രമല്ല അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറിയത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

യേശു കുരിശിൽ മരിച്ച കൃത്യം നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അത് ചീന്തിപ്പോയതായി ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, ഇത് ദൈവാലയ ശുശ്രൂഷകൾ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു (എഫേസ്യർ 2:15). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന ത്യാഗങ്ങളുടെ ആചാരപരമായ നിയമം ക്രിസ്തു അതിന്റെ തരങ്ങൾ നിറവേറ്റിയപ്പോൾ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവിക നിയമത്തിന്റെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ (പുറപ്പാട് 20: 3-17), ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതി, ദൈവത്തെപ്പോലെ തന്നെ ശാശ്വതമാണ്, അവ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല (മത്തായി 5:17,18).

ദൈവാലയത്തിൽ വൈകുന്നേരം ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശു മരിച്ചത്. ആ സമയത്ത്, പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്, തിരസ്സീലക്കു മുന്നിൽ, അവരുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൃക്സാക്ഷികളായി നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചു. അനന്തരഫലമായി, ഈ അമാനുഷിക പ്രവൃത്തി കണ്ടതിനുശേഷം “ഒരുപാട് പുരോഹിതന്മാരും … വിശ്വാസത്തോട് അനുസരണയുള്ളവരായിതീർന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 6:7b).

ദൈവത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇപ്പോൾ തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭ്യമാണെന്ന് തന്റെ മക്കളെ കാണിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. “അതുകൊണ്ടു സഹോദരന്മാരേ, യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിൽകൂടി നമുക്കു പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി, തന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്നു” (എബ്രായർ 10:19-20).

നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു തന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു. പൗലോസ് വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്നു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് “അവൻമുഖാന്തരം നമുക്കു ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏകാത്മാവിനാൽ പിതാവിങ്കലേക്കു പ്രവേശനം ഉണ്ടു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരുമത്രേ ” (എഫേസ്യർ 2:18-19).

തുടർന്ന്, യേശു സ്വർഗ്ഗീയ ആലയത്തിൽ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥനായി: “നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചു, തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്തിന്റെ എല്ലാ പര്യാപ്തമായ പാപപരിഹാര യാഗത്തിനും ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കുന്നു (എബ്രാ. 9. :11-28); ഇപ്പോൾ അവന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഭയമില്ലാതെ നോക്കാം, കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ വരാം (എബ്രാ. 4:16; 10:19).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.