യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം ഒരു ശരീരമോ ആത്മാവോ ഉണ്ടായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം യേശുവിന്റെ ശരീരം

പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, യേശുവിന്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സ്പർശിച്ചറിയുവാനും കഴിയുന്ന മാംസവും അസ്ഥിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു:

“എന്റെ കൈകളും കാലുകളും നോക്കൂ, അത് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. എന്നെ പിടിച്ച് നോക്കൂ, എന്തെന്നാൽ, എനിക്കുള്ളത് പോലെ മാംസവും അസ്ഥിയും ആത്മാവിന് ഇല്ല.

ലൂക്കോസ് 24:39

ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യം താൻ ഒരു ആത്മാവാണെന്ന് കരുതി, എന്നാൽ താൻ ഒരു യഥാർത്ഥ, ഭൗതിക ജീവിയാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് യേശു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ തെളിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കാഴ്ച, കേൾവി, സ്പർശനബോധം എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ കരണ ജീവിയാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യക്ഷികരണമോ ആത്മാവോ അല്ല.

“ഇതു പറഞ്ഞശേഷം അവൻ തന്റെ കൈകളും കാലുകളും അവരെ കാണിച്ചു. എന്നാൽ അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ ആശ്ചര്യപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അവരോട്: “നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ടോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ അവന് ഒരു കഷണം വറുത്ത മത്സ്യവും കുറച്ച് തേൻ കട്ടയും കൊടുത്തു. അവൻ അതെടുത്ത് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്ഷിച്ചു” (ലൂക്കാ 24:40-43). ശിഷ്യന്മാർ അവനെ തൊട്ടു ഗ്രഹിക്കുകയും അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്ത ശേഷം, അവൻ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.

നാല്പതു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം, യേശു അവരെ ബേഥാന്യയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു (ലൂക്കാ 24:50, 51). ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ അവരോട് പറഞ്ഞു, “[മാംസവും അസ്ഥിയും ഉള്ള ഈ യേശു തന്നെ… സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വരും” (പ്രവൃത്തികൾ 1:11).

അവന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിനു ശേഷം, യേശുവിന് അവന്റെ ശരീരം എന്നെന്നേക്കുമായി ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗവുമായും ദൈവികനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുരിശുമരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവൻ തന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും എന്നെന്നേക്കുമായി വഹിക്കും. യേശുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ മഹത്വപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ, പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 15:22, 23; 1 യോഹന്നാൻ 3:1, 2).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.