യേശുവിന്റെ ജനനസമയത്ത് മേരിക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മേരി – യേശുവിന്റെ അമ്മ

മറിയം കർത്താവിന്റെ പ്രീതിയും സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളുമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവൾക്കു പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു: “; കൃപലഭിച്ചവളേ, നിനക്കു വന്ദനം; കർത്താവു നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടു, സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ; (ലൂക്കോസ് 1:28, 42). സ്‌ത്രീയുടെ “സന്തതി” ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു രക്ഷകന്റെ ആദ്യ വാഗ്‌ദത്തം മുതൽ (ഉല്‌പത്തി 3:15; വെളിപ്പാട് 12:5), ഇസ്രായേലിലെ ദൈവഭക്തരായ അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ ആദ്യജാതൻ വാഗ്ദത്ത മിശിഹാ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മേരിക്ക് ഈ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേക ബഹുമതിയും ലഭിച്ചു.

നിശ്‌ചിത സമയത്ത്‌ (ദാനിയേൽ 9:24-27; മർക്കോസ്‌ 1:15; ഗലാത്യർ 4:4) അവളുടെ സ്വഭാവം ഇസ്രായേലിലെ മറ്റേതൊരു സ്‌ത്രീകളേക്കാളും മാതൃത്വത്തിന്റെ ദൈവിക തത്ത്വങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്‌ മേരിയെ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്‌. ” “ഇസ്രയേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാത്തിരുന്ന ” തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൾ (ലൂക്കോസ് 2:25, 38; മർക്കോസ് 15:43; എബ്രായർ 9:28). ഈ പ്രത്യാശയാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചതും (1 യോഹന്നാൻ 3:3) അവളുടെ പ്രത്യേക വേഷത്തിന് അവളെ സജ്ജയാക്കിയത്.

എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ലഭ്യമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും മാലാഖ മറിയത്തിന് നൽകിയില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ “അവൻ [പിതാവ്] നമ്മെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, “അവൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകി”) എന്ന് പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്ന എഫെസ്യർ 1: 6-ലെ അതേ ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

പ്രസവ വേദന

മറിയ തന്റെ ആദ്യജാത ശിശുവിനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (ലൂക്കോസ് 2:7), അതായത് അവൾ യേശുവിനെ പ്രസവിച്ചു എന്നാണ്. പ്രസവസമയത്ത് പ്രസവവേദന സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, മേരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഒരു അപവാദമായിരുന്നില്ല. മറിയം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു സൂചനയും ഇല്ല, അതിനാൽ യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് അവൾക്ക് വേദനയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

പ്രസവിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കാലത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപത്തിനു ശേഷം, കർത്താവ് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിന്റെ ദുഃഖവും ഗർഭധാരണവും വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കും; വേദനയോടെ നീ മക്കളെ പ്രസവിക്കും…” (ഉല്പത്തി 3:16). മേരി ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു, അതിനാൽ പാപം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം ഹവ്വയോട് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്.

കുരിശുമരണത്തിൽ കൂടുതൽ വേദന

യേശുവിന്റെ ജീവിതകാലത്തുടനീളം അവൾ വേദന അനുഭവിക്കുമെന്ന് മറിയയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അവളും ജോസഫും ദൈവാലയത്തിൽ യേശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശേഷം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിമയോനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു, “ഒരു വാൾ നിന്റെ ആത്മാവിനെ തുളച്ചുകയറും” (ലൂക്കാ 2:35). കുരിശിൽ മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ പ്രവചനമായിരുന്നു ഇത് (യോഹന്നാൻ 19:25). യെശയ്യാവ് 52:14-ലെ പ്രവചനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ യാതനയെ മുൻനിഴലാക്കുന്ന വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പുതിയ നിയമ പരാമർശമാണിത്; 53:12. കൂടാതെ, ശിമയോന്റെ പ്രഖ്യാപനം മേരിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തിരുന്നു എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാൽവരിയിലെ രംഗത്തിന് ജോസഫ് സാക്ഷിയാകില്ല എന്നാണ്.

മിശിഹാ ഒരു ഭൗമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അക്കാലത്തെ മിക്ക ഇസ്രായേല്യരെയും പോലെ മേരിയും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആളുകളെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് യേശു വന്നത് എന്ന വസ്തുത ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷമുള്ള ഒരു അനുയായികൾക്കും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ മറിയത്തിന് വലിയ വേദനയും സങ്കടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ അവൾ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുചേർന്നു. അങ്ങനെ, മാതൃത്വത്തിന്റെയും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും വേദനയിൽ നിന്ന് മേരി മോചിതയായില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment