യേശുവിന്റെ ഏത് ശിഷ്യനാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്?

BibleAsk Malayalam

ഇന്ത്യയിൽ വന്ന യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു തോമസ്. പെന്തക്കോസ്തിന് ശേഷം, ശിഷ്യനായ തോമസ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയും AD 50-ൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാരായ തോമസിനെയും ബർത്തലോമിയോയെയും പാർത്തിയയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും ശുശ്രുഷകാരായി നിയോഗിച്ചതായി യൂസിബിയസിന്റെ രേഖ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ബൈബിളിൽ നിന്ന് തോമസിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതെല്ലാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ചാ. 11:16; 14:5; 20:24-29; 21:2). അവൻ സാധാരണയായി ‘സംശയിക്കുന്ന തോമസ്’ (യോഹന്നാൻ 20:24, 25) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ധീരനും വിശ്വസ്തനുമായ പോരാളിയായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ തന്റെ ധീരതയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു, “അപ്പോൾ ദിദിമോസ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന തോമസ് തന്റെ സഹ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അവനോടൊപ്പം മരിക്കാൻ നമുക്കും പോകാം” (യോഹന്നാൻ 11:16).

ഇന്ത്യയിൽ, അപ്പോസ്തലനായ തോമസ് മുസിരിസ് തുറമുഖത്ത് (ഇന്നത്തെ വടക്കൻ പറവൂരും ആധുനിക കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരും) വന്നിറങ്ങി, അവിടെ അക്കാലത്ത് ഒരു യഹൂദ സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും കേരളത്തിൽ ഏഴ് പള്ളികൾ (കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ) സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പാലയൂർ, കോട്ടക്കാവ്, കൊക്കമംഗലം, നിരണം, നിലക്കൽ, തിരുവിതാംകോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ പള്ളികൾ.

അപ്പോസ്തലനായ തോമസ് കൈമാറിയതായി പറയപ്പെടുന്ന സുവിശേഷ ചരിതത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാധികാരിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ തോമസ് എന്ന പേര് വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, എ.ഡി.72-ൽ തോമസ് ചെന്നൈയിലെ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും മൃതദേഹം മൈലാപ്പൂരിൽ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സിറിയൻ സഭാ കലണ്ടറിൽ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു “ജൂലൈ 3, ‘ഇന്ത്യയിൽ’ കുന്തുകൊണ്ട് സെന്റ് തോമസസിനു കുത്ത് കിട്ടി. വ്യാപാരി ഖാബിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഉർഹായിൽ (എഡേസ) യിൽ കൊണ്ടുവന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: