യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ സന്തതിയായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:30; 3:23), കാരണം അവളിലൂടെ മാത്രമാണ് യേശുവിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “ജഡപ്രകാരം ദാവീദിന്റെ സന്തതിആകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ” (റോമർ 1:3). ). അവൾ കർത്താവിന്റെ പ്രീതിയും സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളുമായിരുന്നു (ലൂക്കാ 1:28, 42). അവൾ നിർമ്മലയും പരിശുദ്ധയും ആയതിനാൽ ദൈവം അവളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവൾ “ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു” (ലൂക്കോസ് 2:25, 38; മർക്കോസ് 15:43). അവൾ തന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതം നസ്രത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു (ലൂക്കാ 1:26). അവൾക്ക് സഖറിയായുടെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് എന്ന ഒരു ബന്ധുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 1:36) കൂടാതെ നസ്രത്തിനടുത്തുള്ള കാന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ (യോഹന്നാൻ 2:1, 5) ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രക്ഷകനാകാൻ പോകുന്ന ഒരു പുത്രനെ താൻ ജനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, മറിയ മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ്… എന്നോടുള്ള നിന്റെ വാക്ക് നിറവേറട്ടെ. അപ്പോൾ ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയി” (ലൂക്കാ 1:38). ഗർഭിണിയായിട്ടും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കിടയിലും അവൾ അവളുടെ വിളി ഉടൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്നത്തെ മധ്യ കിഴക്കൻ സംസ്കാരത്തിലും, അക്കാലത്തും, ഗർഭിണിയായതിനും വിവാഹം കഴിക്കാത്തതിനും അവൾ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങി.

യേശുവിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ മറിയ കന്യകയായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 1:34-38), എന്നാൽ അവൾ ആ അവസ്ഥയിൽ തുടർന്നില്ല. യോസേഫിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “എന്നാൽ അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ അവനു അവളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ അവനു യേശു എന്നു പേരിട്ടു” (മത്തായി 1:25). യേശു ജനിച്ചതിനുശേഷം ജോസഫും മേരിയും സാധാരണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി ‘വരെ’ എന്ന വാക്ക് കാണിക്കുന്നു. യേശുവിന് നാല് അർദ്ധസഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു: ജെയിംസ്, ജോസഫ്, സൈമൺ, യൂദാസ് (മത്തായി 13:55); കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അർദ്ധസഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു (മത്തായി 13:55-56).

എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു (റോമർ 3:23), ഇതിൽ മറിയയും ഉൾപ്പെടുന്നു (റോമർ 6:23; 1 യോഹന്നാൻ 1:8). ദൈവം തന്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് മേരി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 1:46-49). അതിനാൽ, മറിയത്തെ ബഹുമാനിക്കണം, പക്ഷേ ആരാധിക്കുകയോ പൂചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്തെന്നാൽ, സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഏക അഭിഭാഷകനും മധ്യസ്ഥനും യേശുവാണ് (1 തിമോത്തി 2:5).

യേശു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ, ജോസഫും മറിയയും അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ ഹാജരാക്കി, ശിമോൻ മറിയയോട് പ്രവചിച്ചു: “ഇതാ, ഈ കുട്ടി ഇസ്രായേലിൽ അനേകരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും എതിരായ അടയാളത്തിനും (വാൾ തുളച്ചുകയറുന്നതിനും) നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനേകം ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിലൂടെയും” (ലൂക്കാ 2:34-35). പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, യേശു തന്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ദൈവാലയത്തിൽ പോയെങ്കിലും യെരൂശലേമിൽ താമസിച്ചു. മൂന്നു ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിന് ശേഷം മേരിയും ജോസഫും അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ കണ്ടെത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവരോടൊപ്പം വീട്ടിൽ പോകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം (ലൂക്കാ 2:49). യേശു മടങ്ങിവന്നു, അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങി, മറിയ “ഇതെല്ലാം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു” (ലൂക്കാ 2:51).

യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിൽ, കാനായിലെ വിവാഹത്തിൽ മറിയ അവന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തന്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യേശു അവളെ ബഹുമാനിക്കുകയും വെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറും വീഞ്ഞാക്കുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 2:1-11). ഒരവസരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, “നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉദരവും നീ മുലയൂട്ടുന്ന മുലകളും അനുഗ്രഹീതമാണ്” അതിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ” (ലൂക്കാ 11: 27, 28).

മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാൾ തുളച്ചുകയറുമെന്ന ശിമോന്റെ പ്രവചനം അവൾ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചപ്പോൾ നിറവേറി (യോഹന്നാൻ 19:25). അവളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കിയ യേശു, അവളെ പരിപാലിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട യോഹന്നാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 19:26-27). പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും യാചനയിലും ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം തുടർന്നപ്പോൾ മറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാന പരാമർശം പ്രവൃത്തികൾ 1:14-ൽ കാണാം. മറിയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയതായി ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment