യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതും കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നീതീകരണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മുൻകാല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അനുഭവം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതൊരു തൽക്ഷണ അനുഭവമാണ്. “അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളില്ലാതെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു” (റോമർ 3:28).

മറുവശത്ത്, യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അനുഭവം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ – അവൻ ദിവസേന ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും അവന്റെ വചനം അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ജീവിത കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. “ഞങ്ങളോ, കർത്താവിന്നു പ്രിയരായ സഹോദരന്മാരേ, ദൈവം നിങ്ങളെ ആദിമുതൽ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷെക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തെ എപ്പോഴും സ്തുതിപ്പാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:13).

ഒരു വ്യക്തി ദിവസേന ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ (വചനത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും) ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതകളെ മറികടക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി “ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു” (1 തിമോത്തി 4: 5). ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനും ധാരാളം ഫലം കൊണ്ടുവരാനും കർത്താവിനെ അനുവദിക്കും. വിശ്വാസി മനഃപൂർവം സ്വയം വെട്ടിമാറ്റുകയും അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനിൽ നിന്ന് സ്വയം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രക്രിയ നിർത്താനുള്ള ഏക മാർഗം. “ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിപ്പോയി; മനുഷ്യർ അവയെ പെറുക്കി തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയുന്നു” (യോഹന്നാൻ 15:6).

ഒരു വ്യക്തിക്ക് നീതീകരണം അനുഭവിക്കാനും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, പ്രലോഭനങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ … തുടങ്ങിയവ കാരണം. വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കർത്താവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ പാപം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രബലമാകുകയും ഒടുവിൽ അവിടെ പ്രബല ശക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, ഈ വ്യക്തി കർത്താവിൽ വളരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവന്റെ വിശ്വാസം ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു (വെളിപാട് 2:4). അതിനാൽ, യേശുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവായി അവനിൽ വസിക്കുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Is accepting Jesus as Savior the same as accepting Him as Lord?

 

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments