യേശുവിനെ കാണാൻ വന്ന ജ്ഞാനികൾ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മത്തായി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ, ബേത്‌ലഹേമിൽ ശിശുവായിരിക്കെ യേശുവിനെ കാണാൻ വന്ന മാജി (ജ്ഞാനികൾ) അവരെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹെരോദാവിന്റെ കാലത്ത് യഹൂദ്യയിൽ ജനിച്ച രാജാവിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യം യെരൂശലേമിൽ വന്നു: “ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടു അവനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” (വാക്യം 1,2). ഈ നക്ഷത്രമോ സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരമോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംയോജനമോ നോവയോ ആയിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന രാത്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട “നക്ഷത്രം” ഒരുപക്ഷേ തിളങ്ങുന്ന മാലാഖമാരുടെ ഒരു വിദൂര കമ്പനിയായിരുന്നു. “യാക്കോബിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം” (സംഖ്യാപുസ്തകം 24:17) എന്ന ബിലെയാമിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായി വിദ്വാന്മാർ ഈ അസാധാരണ പ്രതിഭാസത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു.

ജ്ഞാനികൾ കിഴക്കുനിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. യഹൂദർ വടക്കൻ അറേബ്യ, സിറിയ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ “കിഴക്ക്” ആയി കണക്കാക്കി. യൂഫ്രട്ടീസിന് സമീപമുള്ള സജൂർ താഴ്‌വരയുമായി അടുത്തകാലത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബിലെയാമിന്റെ “കിഴക്കൻ രാജ്യത്തിന്റെ” അതേ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ജ്ഞാനികളെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു (സംഖ്യകൾ 22:5). ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ബെത്‌ലഹേമിലേക്കുള്ള മാഗി യാത്ര ഏകദേശം 400 മൈൽ നീണ്ടുനിൽക്കുമായിരുന്നു. നക്ഷത്രത്തെ അനുഗമിക്കാൻ രാത്രിയിൽ മാത്രം യാത്ര ചെയ്താൽ, കാൽനടയായോ അതിൽ കൂടുതലോ അവർക്ക് ഒരു മാസത്തെ യാത്ര വേണ്ടിവരുമായിരുന്നു.

പുതിയ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനികൾ യെരൂശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ, മിശിഹായുടെ ജനനസ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ഹെരോദാവ് പുരോഹിതന്മാരെ വിളിച്ചു. പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവരോട് പറഞ്ഞു, “യഹൂദ്യയിലെ ബെത്‌ലഹേമിൽ” (മത്തായി 2:4,5). ഹെരോദാവു രാജാവ് നവജാതനായ രാജാവിനോടുള്ള തന്റെ ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് വിദ്വാന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഞാനും വന്ന് അവനെ ആരാധിക്കാം” (വാക്യം 7).

വിദ്വാന്മാർ പോയി, “നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു” (മത്തായി 2:10). ബെത്‌ലഹേമിൽ അവർ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു. പിന്നെ, അവർ അവനു തങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു – സ്വർണ്ണവും കുന്തുരുക്കവും മൂറും (വാ. 11). അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം നിവർത്തിച്ചു, “വിജാതീയർ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരും… അവർ സ്വർണ്ണവും ധൂപവർഗ്ഗവും കൊണ്ടുവരും” (അദ്ധ്യായം 60:3,6).

എന്നാൽ അവർ ഹെരോദാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, രാജാവ് യേശുവിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ യെഹൂദ്യ വിട്ടുപോകാൻ കർത്താവ് സ്വപ്നത്തിൽ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (വാക്യം 12). ജ്ഞാനികൾ യേശുവിനെ തൊഴുത്തിൽ സന്ദർശിച്ചുവെന്ന് സാധാരണയായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അവർ യേശുവിനെ ഒരു വീട്ടിൽ സന്ദർശിച്ചതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു (മത്തായി 2:11). ഈ സമയം യേശുവിന് 40 ദിവസത്തിനും (ലൂക്കോസ് 2:22) 2 വയസ്സിനും ഇടയിലായിരുന്നു (മത്തായി 2:16).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.