യേശുവിനെതിരെ യഹൂദന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് എന്ത് കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ മതനേതാക്കൾ യേശുവിനെതിരെ ആരോപിച്ച മൂന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.(ലൂക്കാ 23:2)

വിപ്ലവ പ്രക്ഷോഭകൻ

അദ്ദേഹം ഒരു വിപ്ലവ പ്രക്ഷോഭകനായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആരോപണം. എന്നാൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉടനീളം, അത്തരം ഒരു പ്രചോദനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും യേശു വ്യക്തമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു(മത്തായി 14:22; 16:11; മർക്കോസ് 1:45; 6:42; യോഹന്നാൻ 6:11). 15). മിശിഹാ റോമാക്കാർക്കെതിരെ ഒരു കലാപം കൊണ്ടുവരുമെന്നും വിജാതീയ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നും യഹൂദ നേതാക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ അവർ തിരുവെഴുത്തുകളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു, അതിനാൽ യേശുവിനെ മിശിഹായായി അംഗീകരിച്ചില്ല, കാരണം അവൻ അവരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ്, അല്ലാതെ റോമാക്കാരിൽ നിന്നല്ല (ലൂക്കോസ് 4:19). വാസ്‌തവത്തിൽ, അവർ യേശുവിനെതിരെ ചുമത്തിയ ഈ ആരോപണത്തിൽ അവർ കുറ്റക്കാരായിരുന്നു.

സീസറിന് നികുതി പിന്തുണയില്ലാതെ

സീസറിന് കപ്പം കൊടുക്കാൻ യേശു തന്റെ ശ്രോതാക്കളെ വിലക്കി എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം. എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ്, പരീശന്മാർ യേശുവിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ, അവരുടെ ദുരുദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കിയ യേശു പറഞ്ഞു, “”കപടനാട്യക്കാരേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? നികുതി പണം എന്നെ കാണിക്കൂ. അങ്ങനെ അവർ അവനു ഒരു ദനാറ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ അവരോടു: ഇതു ആരുടെ ചിത്രവും ലിഖിതവും എന്നു ചോദിച്ചു. അവർ അവനോടു: സീസറിന്റേത് എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: “അതിനാൽ സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക.” ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവനെ വിട്ടു പോയി” (മത്താ. 22:18-22)

യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്

മൂന്നാമത്തെ കുറ്റം യേശു രാജാവാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. എന്നാൽ യേശു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം നേരിട്ട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, റോമാക്കാരെ അട്ടിമറിക്കാനും അവന്റെ ഭൗമിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കാനും ഒരു താൽക്കാലിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ മിശിഹാ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് മതനേതാക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു. അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് യേശു യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ഒരു രാജാവായിട്ടല്ല, ആത്മീയ രക്ഷകനായി സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവേശിച്ചത്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കുന്നതിനായി അവൻ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയുടെമേൽ സൌമ്യമായി സവാരി ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ““സീയോൻ പുത്രിയോടു: ഇതാ, നിന്റെ രാജാവു സൗമ്യനായി കഴുതപ്പുറത്തും വാഹനമൃഗത്തിന്റെ കുട്ടിയുടെ പുറത്തും കയറി നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്നു പറവിൻ” ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത്, ഒരു കഴുതക്കുട്ടി, ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നു. കഴുത'” (മത്തായി 21:4-5). അവൻ ഒരു രാജാവാണോ എന്ന് പീലാത്തോസ് യേശുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, തന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല (യോഹന്നാൻ 18:33-38) എന്നാണ് ക്രിസ്തു പ്രതികരിച്ചത്. ഈ ആരോപണങ്ങളിലെല്ലാം പീലാത്തോസ് യേശുവിൽ ഒരു തെറ്റും കണ്ടില്ല.

യഹൂദരുടെ പ്രേരണ

മതനേതാക്കന്മാർ യേശുവിനെ പുറത്താക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, കാരണം ആളുകൾക്കിടയിൽ അവന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതിയിൽ ഭയവും അസൂയയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ലാസറിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം അവരുടെ അമ്പരപ്പ് ഉയർന്നു. “ലോകം അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി” (യോഹന്നാൻ 12:19) എന്ന് അവർ പരസ്പരം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അവർ അവനെതിരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കിയാൽപ്പോലും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, “അവൻ ഭോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനും ആകുന്നു” (യോഹന്നാൻ 8:44) പിശാച് തന്നെ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment