യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം ഒരു ജ്ഞാന വിഷയകമായ സുവിശേഷമാണ്. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജ്ഞാനവാദികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എഴുതിയതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അരിസോണ സർവകലാശാലയിലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിലെ കാർബൺ-ഡേറ്റിംഗ് വിദഗ്ധനായ തിമോത്തി ജുൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുസ്തകം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരേയൊരു പകർപ്പ് കോപ്റ്റിക് ഭാഷയിലാണ്. നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സൊസൈറ്റി ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും 2006 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന്, കൈയെഴുത്തുപ്രതി ആയിരത്തിലധികം കഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് , മോശം കൈകാര്യം ചെയ്യലും സംഭരണവും കാരണം നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നില്ല.

ജൂദാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 16 അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് യൂദാസിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണ്, അതിൽ യേശുവും യൂദാസ് ഈസ്കാരിയോത്തും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി വിരുദ്ധമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ പകരം വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയത്തിൽ. മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ യേശുവിന് മരിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ സുവിശേഷങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പകരക്കാരനായ നീതി കീഴാള ദൈവങ്ങളെയും മാലാഖമാരെയും മാത്രമേ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും യഥാർത്ഥ പരമോന്നത ദൈവം വളരെ കൃപയുള്ളവനാണെന്നും അങ്ങനെയൊരു യാഗം ആവശ്യപ്പെടുകയോ പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

കാനോനിക്കൽ സുവിശേഷങ്ങൾ യൂദാസിനെ 30 വെള്ളി കഷണങ്ങൾക്കു പകരമായി യഹൂദ മത നേതാക്കൾക്ക് യേശുവിനെ ഏല്പിച്ച ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 26:15), എന്നാൽ യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം ജൂദാസിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ യേശുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അറിയില്ലായിരുന്നു, കാരണം യൂദാസ് “വിശുദ്ധ തലമുറ”യിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന തന്റെ സന്ദേശം യൂദാസിനെ മാത്രമാണ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷമനുസരിച്ച് മനുഷ്യരാശിയെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. യൂദാസിനെപ്പോലെ അനശ്വരമായ ആത്മാവിനാൽ സജ്ജീകരിച്ചവർ. ഇവർക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തെ അറിയാനും മരിക്കുമ്പോൾ നശ്വരമായ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും അവരുടെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും മരിക്കുന്നവരുമാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ.

എന്നാൽ യേശു തന്നെ യൂദാസിനെ “നാശത്തിന്റെ പുത്രൻ” എന്ന് വിളിച്ചതായി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:12). ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് യേശു തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചു (മത്തായി 26:24). പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ യൂദാസിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ യേശു സമ്മതിച്ചു (യോഹന്നാൻ 17:12). യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിന് യൂദാസിന് കുറ്റബോധം തോന്നി, അത് അവനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചു (മത്തായി 27:5; പ്രവൃത്തികൾ 1:18).

ഉപസംഹാരമായി, യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം ബൈബിളിനോട് പരസ്യമായി മതവിരുദ്ധമാണ്. യൂദാസ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു, യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷവും ബൈബിളിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ സത്തയെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും സത്യത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രതിനിധാനവുമാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment