BibleAsk Malayalam

യഹൂദന്മാരെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ ദൈവം എസ്ഥേറിനെ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ?

തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ നാശത്തിന് ഭീഷണിയായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ ദൈവം അവളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് എസ്തറിന്റെ കഥ വിവരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലേ, എസ്ഥേറിനെ അവളുടെ അമ്മാവനായ മൊർദെഖായി ദത്തെടുത്തു, അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത ദാരിയസ് ഒന്നാമൻ രാജാവിന്റെ (എസ്രാ 4:24; 5:5-7; 6:1-15; ദാനിയേൽ 6) രാജാവായ അഹശ്വേരോസ് (സെർക്സസ്) രാജാവിനുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു. :1, 25; ഹഗ്ഗായി 1:15; 2:10).

വഷ്‌തി രാജ്ഞിയെ പുറത്താക്കി

ഏകദേശം 483 B.C., അഹശ്വേരോശ് രാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരു വലിയ വിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി. ആ വിരുന്നിൽ, അവൻ തന്റെ സമ്പത്തും ശക്തിയും 180 ദിവസം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ പൊതു വിരുന്നിൽ രാജാവ് തന്റെ ഭാര്യ വഷ്തി രാജ്ഞി തന്റെ കിരീടം ധരിച്ച് അതിഥികൾക്ക് മുമ്പാകെ അവളുടെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ രാജാവ് കൽപിച്ചതുപോലെ രാജ്ഞി ഹാജരാകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അതിനാൽ, രാജാവ് ദേഷ്യപ്പെടുകയും അവളെ രാജ്ഞിയായി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കന്യകമാരെ അന്വേഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു, അങ്ങനെ വഷ്തിക്ക് പകരം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം (എസ്തേർ 1:5-2:4).

രാജാവ് എസ്ഥേറിനെ രാജ്ഞിയായി നിയമിക്കുന്നു

തിരച്ചിൽ നടത്തി സുന്ദരിയായ കന്യകമാരെ രാജാവിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു, അങ്ങനെ രാജാവിന് ഒരു രാജ്ഞിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എസ്ഥേറിനെ രാജാവിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, മറ്റെല്ലാ സ്ത്രീകളേക്കാളും അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു. അവൻ അവളെ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായി നിയമിച്ചു (അദ്ധ്യായം 2:5-20). എന്നാൽ താൻ യഹൂദയാണെന്ന് എസ്തർ ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.

അതിനുശേഷം, അഹശ്വേരോശ് രാജാവ് ഹാമാനെ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുകയും അവനോടുകൂടെയുള്ള എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും മീതെ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം നൽകുകയും ചെയ്തു. രാജാവിന്റെ എല്ലാ സേവകരും ഹാമാനെ ആദരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മൊർദെക്കായ് തന്റെ യഹൂദ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു വിധേയമായി തലകുനിക്കുകയോ ആദരിക്കുകയോ ചെയ്‌തില്ല. മൊർദ്ദെഖായി തന്നെ വണങ്ങുന്നില്ല എന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഹാമാൻ കോപിച്ചു. എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ അവൻ ഒരു കൽപ്പന നടത്തി (അദ്ധ്യായം 3:12-15).

യഹൂദന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഹാമാൻ ദുഷ്ടൻ പദ്ധതിയിടുന്നു

കൽപ്പനയിൽ ഭയചകിതനായ മൊർദെക്കായ് എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയോട് എല്ലാ യഹൂദർക്കും വേണ്ടി കരുണ ചോദിക്കാൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉടൻ പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു (അധ്യായം 4 – അധ്യായം 5:8). രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകാൻ നിശ്ചയിച്ച സമയമായിട്ടില്ലെന്നും സമൻസ് ലഭിക്കാതെ ഹാജരായാൽ താൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്നും എസ്ഥേർ ഉടൻ തന്നെ മൊർദെഖായിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുതെന്ന് മൊർദെഖായി അവളോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, “ഇതുപോലൊരു കാലത്തിനാണോ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെത്തിയതെന്ന് ആർക്കറിയാം?” (എസ്തേർ 4:14). അതിനാൽ, എസ്ഥേർ ആ വിളി സ്വീകരിച്ച് യഹൂദന്മാരോട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും താൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു (അധ്യായം 4:16,17).

ഉപവാസത്തിനുശേഷം, എസ്ഥേർ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരായി, അവൻ അവളെ സ്വീകരിച്ച് അവളുടെ അപേക്ഷ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൾ അവനെയും ഹാമാനെയും അവളുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു (അദ്ധ്യായം 5:1-8). ഈ വിരുന്നിൽ രാജാവ് എസ്ഥേറിനോട് അവളുടെ അപേക്ഷ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു. എന്നാൽ രാജാവും ഹാമാനും രണ്ടാമത്തെ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും തുടർന്ന് തന്റെ അഭ്യർത്ഥന അവനോട് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും അവൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ സമയത്ത്, ഹാമാന് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി, മൊർദെഖായിയെ തന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു തൂണിൽ തൂക്കിലേറ്റാൻ പദ്ധതിയിട്ടു (അധ്യായം 5:9-14).

മൊർദെഖായിയെ ആദരിക്കുന്നു

അന്നു രാത്രി രാജാവിന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു, വൃത്താന്തപുസ്തകം തന്നോട് വായിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഒരു കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയിൽ നിന്ന് മൊർദെഖായി അവനെ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു എന്നതിന്റെ രേഖയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വായിച്ചുകേട്ടത് (അധ്യായം 6:1-3). അതിനാൽ, ഈ ദുഷിച്ച ഗൂഢാലോചന തുറന്നുകാട്ടിയതിനുള്ള പ്രതിഫലമായി മൊർദെക്കായിയോട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു, പ്രതിഫലമോ അംഗീകാരമോ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ ഹാമാനോട് മൊർദെഖായിയെ നഗരത്തിന്റെ മുഴുവൻ മുമ്പാകെ ആദരിക്കാൻ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു (അധ്യായം 6:4-11). ഹാമാൻ നിരാശനായി, രാജാവ് കൽപിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തിടുക്കത്തിൽ മടങ്ങി.

രണ്ടാമത്തെ വിരുന്നിന്റെ അവസാനം രാജാവ് എസ്ഥേറിനോട് അവളുടെ അപേക്ഷ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു. തനിക്കും തന്റെ ജനത്തിനുമെതിരെ ദുഷ്ടനായ ഹാമാൻ ഉത്തരവിട്ട മരണകൽപ്പനയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വലിയ വിഷമം എസ്ഥേർ രാജാവിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി (ചാ. 7:1-8). രാജാവ് ഹാമാനോട് വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും അവനെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു (അദ്ധ്യായം 7:9,19).

യഹൂദരുടെ രക്ഷ

യഹൂദർക്കെതിരായ മരണ ഉത്തരവ് പിന്നീട് എതിർക്കപ്പെട്ടു (അദ്ധ്യായം 8-14). അതിനുശേഷം മൊർദെഖായിക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു, രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ പേർഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു (അധ്യായം 10:1-3). ഈ മഹത്തായ വിടുതലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു ആഘോഷ ദിനമായാണ് പൂരിമിലെ യഹൂദ പെരുന്നാൾ സ്ഥാപിതമായത്.

എസ്ഥേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലുടനീളം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കരുതൽ നാം കാണുന്നു, എന്നാൽ രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അഹങ്കാരികളെ താഴ്ത്തുകയും തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമായ കരുതലിൽ അവന്റെ പ്രകടമായ സാന്നിധ്യം നിസ്സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: