യജമാനൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല (മത്തായി 23:10).”മിസ്റ്റർ” എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യജമാനൻ ശ്രീ അഥവാ Mr.

“നിങ്ങൾ നായകന്മാർ എന്നും പേർ എടുക്കരുതു; ഒരുത്തൻ അത്രേ നിങ്ങളുടെ നായകൻ, ക്രിസ്തു തന്നെ.” (മത്തായി 23:10).

കാരണം “മിസ്റ്റർ” എന്ന തലക്കെട്ട്. “മാസ്റ്റർ” എന്നതിന്റെ മുൻകാല രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, ഈ തലക്കെട്ടിന്റെ ഉപയോഗത്തെ ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപരമായി, മിസ്റ്റർ-സാറിനെപ്പോലെയോ എന്റെ തമ്പുരാനെപ്പോലെയോ – സ്വന്തം പദവിക്ക് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. എന്നാൽ ഈ ധാരണ ഇപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്, കാരണം ഇത് തുല്യ പദവിയുള്ളവരോടും പിന്നീട് എല്ലാ മാന്യന്മാരോടും ഉള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ അടയാളമായി ക്രമേണ വിപുലീകരിച്ചു. അതിനാൽ, ഇത് ഇപ്പോൾ വിവേചനരഹിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മാത്യു ഹെൻറി കമന്ററി ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു:

“കർത്താവിൽ നമുക്കു മീതെയുള്ളവർക്ക് സിവിൽ ബഹുമാനം നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നല്ല, അല്ല, അവരോട് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയായ ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകർ മറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി റബ്ബിയെന്നോ ഗുരുവെന്നോ പേരിനെ ബാധിക്കരു. രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം കൊതിക്കുന്നതോ സ്വീകരിക്കുന്നതോ സുവിശേഷത്തിന്റെ അനാഡംബരത്തോടു യോജിക്കുന്നില്ല. ആ പേരുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരവും ആധിപത്യവും അവർ ഏറ്റെടുക്കരുത്; അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതുപോലെ, അവർ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കരുത്. അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെയോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെയോ മേലുള്ള ആധിപത്യം പുലർത്തരുത്: അവർക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്, എല്ലാവർക്കും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം. എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇച്ഛകളും മറ്റെല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു നിയമവും മാനദണ്ഡവുമാക്കരുത്., ആക്ഷേപമാറ്റ അനുസരണത്തോടെ സമ്മതിക്കണം.

അതുകൊണ്ട്, “മിസ്റ്റർ” എന്ന തലക്കെട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തെയല്ല യേശു പരാമർശിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. മര്യാദയുടെ പ്രകടനമായി.

മത്തായി 23:10

ഭൂമിയിൽ, ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ളവർ അവരെ “അധിപൻ” എന്ന് കാണാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്കിടയിൽ, അധികാരം, ക്ലാസ്, കഴിവ്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ഒരിക്കലുംആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാധീമായി ഉപയോഗിക്കരുത് (മർക്കോസ് 9:35). ഏറ്റവും വലിയവൻ നിസ്വാർത്ഥമായി മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കും. യേശുവിന്റെ അംഗീകാരം, അവരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം സേവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ “ശ്രേഷ്ഠനാകാനുള്ള” ആഗ്രഹത്തിലാണ്. ജറുസലേം താൽമൂഡിലെ ഒരു സമാന്തര പ്രസ്താവന (എറൂബിൻ 13 ബി, 35) ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “ദൈവം തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവനെ ഉയർത്തും, തന്നെത്തന്നെ ഉയർത്തുന്നവനെ ദൈവം താഴ്ത്തും.”

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment