മോഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

BibleAsk Malayalam

പഴയ നിയമത്തിൽ, കർത്താവ് തന്റെ കൽപ്പന “നീ മോഷ്ടിക്കരുത്” (പുറപ്പാട് 20:15) കല്ലിൽ സ്വന്തം വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നായി നൽകി (പുറപ്പാട് 31:18). പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു, ധനികനായ യുവ ഭരണാധികാരിയോട് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ (മോഷണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു) ഉദ്ധരിച്ചു, “എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം?” (മത്തായി 19:16). “നിന്നെപ്പോലെ നിൻറെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക” എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത് (മർക്കോസ് 12:31; റോമർ 13:9) കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തിന്റെ നിയമം നിറവേറ്റുന്നു (മത്തായി 22:39-40).

ഏതൊരു സമൂഹവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന തത്വം മാനിക്കപ്പെടണം, അല്ലാത്തപക്ഷം സുരക്ഷിതത്വമില്ല, അരാജകത്വം നിലനിൽക്കും. മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന കൽപ്പന, പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളുടെ വസ്‌തുക്കൾ കബളിപ്പിച്ച് നേടുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെയും വിലക്കുന്നു.

മോഷ്ടിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്. തൊഴിലാളികൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, തൊഴിലുടമയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ അവർ ഒരു “കമ്മീഷൻ” എടുക്കുമ്പോൾ, അവർ ചെയ്യാൻ കരാർ ചെയ്ത ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ അവഗണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനായി ഉടമയുടെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴോ. കൂടാതെ, തൊഴിലുടമകൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രതിഫലം നിഷേധിക്കുമ്പോൾ, നികുതി റിട്ടേണുകളിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത കടങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് ബിസിനസ്സ് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുക. ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളുടെ സമയത്തെയോ സ്നേഹത്തെയോ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും മോഷണം നടക്കാം.

ദശാംശം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. മലാഖി പ്രവാചകൻ എഴുതി: “ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിക്കുമോ? എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ‘ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കും?’ ‘ദശാംശങ്ങളിലും വഴിപാടുകളിലും. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശാപത്തിൻ കീഴിലാണ്-നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജനതയും. എന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഇതിൽ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുക,’ സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ‘ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് നിനക്കു മതിയായ ഇടം ലഭിക്കാത്ത വിധം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയില്ലേയെന്ന് നോക്കൂ’ (മലാഖി 3:8-10).

അത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹം കാരണം ആളുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു. അത്യാഗ്രഹം പാപമാണ് (കൊലോസ്യർ 3:5). ക്രിസ്ത്യാനികൾ “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും” (യാക്കോബ് 2:12) ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോടു കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും (റോമർ 14:12; എബ്രായർ 4:13). അതിനാൽ, അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് മറ്റുള്ളവരുമായി സത്യസന്ധത, സ്നേഹം, നീതി, ന്യായമായ ഇടപെടൽ എന്നിവയുടെ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് (റോമർ 13:9; എഫെസ്യർ 4:28).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: