മോശയുടെ നിയമം ഹമ്മുറാബി കോഡിനെ മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണോ ?

Author: BibleAsk Malayalam


മോശയുടെ നിയമം ഹമ്മുറാബി കോഡിനെ മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ രണ്ട് നിയമങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് ന്യായമായ വാദമല്ലെന്ന് നമുക്ക് കാണാം.

പുരാതന മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ ഒരു ബാബിലോണിയൻ നിയമമായിരുന്നു ഹമ്മുറാബിയുടെ കോഡ്, ഏകദേശം 1754 ബി.സി. ആറാമത്തെ ബാബിലോണിയൻ രാജാവായ ഹമ്മുറാബിയാണ് കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയത്, ഏഴര അടി ശിലാഫലകത്തിലും വിവിധ കളിമൺ ഫലകങ്ങളിലും ഭാഗിക പകർപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ബാബിലോണിയൻ നീതിയുടെ ദൈവമായ ഷമാഷിൽ നിന്നാണ് തന്റെ നിയമഗ്രന്ധം ലഭിച്ചതെന്ന് ഹമ്മുറാബി അവകാശപ്പെട്ടു.

സ്വത്തവകാശം, കുറ്റകരമായ പെരുമാറ്റം മുതൽ അടിമത്തം, വിവാഹമോചനം എന്നിവ വരെയുള്ള 282 നിയമങ്ങളാണ് ഹമുറാബിയുടെ കോഡിലുള്ളത്. വിചിത്രവും അന്യായവും ഭയാനകവുമായ നിരവധി ശിക്ഷാരീതികൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നിയമങ്ങൾ സാമൂഹിക വിഭാഗവും ലിംഗഭേദവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദരിദ്രരെക്കാളും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരേക്കാളും സ്വതന്ത്രരെയും സമ്പന്നരെയും അത് വ്യക്തമായി അനുകൂലിച്ചു. കരുണയും നീതിയും അപൂർവമായിരുന്നു. കോഡിന് ആത്മീയമായ ഒരു ഘടകവും ഇല്ലായിരുന്നു, മാത്രമല്ല മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ താഴ്ന്ന വീക്ഷണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന്, മോഷണത്തിന്റെ അനന്തരഫലം പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് മടങ്ങ് വരെ തിരിച്ചടയ്ക്കുക എന്നതാണ്. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കള്ളനെ വധിക്കും.

നേരെമറിച്ച്, മോശൈക നിയമം മോശയ്ക്ക് നൽകിയത് ഇസ്രായേല്യരുടെ ദൈവമായ യഹോവയാണ്. അത് പാപത്തെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു, എല്ലാവരുടെയും സ്രഷ്ടാവായ ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് (ആവർത്തനം 6:4-5). കരുണ, സമത്വം, നീതി എന്നിവയായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. അത് നീതിയും കരുണയും സമത്വവും നൽകുമ്പോൾ, അത് ആത്മീയ നിയമങ്ങൾ, വ്യക്തിപരവും ദേശീയവുമായ വിശുദ്ധി എന്നിവയും കൈകാര്യം ചെയ്തു.

അതിനാൽ, മൊസൈക്ക് നിയമവും ഹമുറാബിയുടെ കോഡും പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. രണ്ട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില സാമ്യതകൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

ഹമുറാബിയുടെ നിയമം മാത്രമല്ല മോശൈക നിയമത്തിനു സമാന്തരമായുള്ളതെന്നു് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഹമ്മുറാബിയുടേതിനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ള സമാനമായ നിയമസംഹിതകൾ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിസി 2350-ൽ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട ക്യൂണിഫോം നിയമങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഉറുകാഗിനയുടെ കോഡ്, 2380 ബി.സി.ഉർ-നമ്മുവിന്റെ കോഡ്, 2050 ബി.സി.; ഹമുറാബി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഐസിന്റെ ലിപിറ്റ്-ഇഷ്താർ ഇസിൻ എന്നിവയും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment