മേരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചുകയറിയ വാൾ എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മേരിയും ജോസഫും കുഞ്ഞ് യേശുവിനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, അവർ നീതിമാനും അർപ്പണബോധമുള്ളതുമായ ശിമോനെ കണ്ടുമുട്ടി. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ, ശിമയോൻ യേശുവിനെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “അവൻ അവനെ കയ്യിൽ ഏന്തി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി:
“ഇപ്പോൾ നാഥാ തിരുവചനംപോലെ നീ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു” (ലൂക്കാ 2:28-30). എന്നാൽ അനേകം ഹൃദയങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വന്തപ്രാണനിൽകൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും എന്നു പറഞ്ഞു” (ലൂക്കാ 2:35).

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ, “വാൾ” എന്ന വാക്ക് പ്രതീകാത്മകമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഭാവിയിൽ മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്ന സങ്കടത്തെ വിവരിക്കാൻ, ലോകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി തന്റെ ജീവൻ നൽകാൻ കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അവൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിരുന്നു. (യോഹന്നാൻ 19:25). 52:14 അധ്യായങ്ങളിൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ NT പ്രവചനമാണിത്. 53:12. സൈമണിന്റെ നിഗൂഢമായ ഈ വാക്കുകൾ മേരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖകരമായ ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ശകുനമായി സൂക്ഷിച്ചു. സൈമൺ മേരിയെ മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്‌തില്ല, ജോസഫിന് ഈ സംഭവങ്ങൾ കാണില്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മേരിക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും പോലെ, മിശിഹാ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തെ ഭരിക്കുകയും അവരുടെ ശത്രുക്കളെ – റോമാക്കാരെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് മിശിഹായുടെ പ്രബലമായ സങ്കല്പം ഇതായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും, യേശുവിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ (മത്തായി 17:23; മർക്കോസ് 9:31; ലൂക്കോസ് 9:22) ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവൻ കഷ്ടപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മഹത്തായ ഒരു ഭൗമിക രാജ്യത്തിന്റെ (മർക്കോസ് 10:37; യോഹന്നാൻ 18:36).

എന്നിരുന്നാലും, മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലൗകിക പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം കുരിശിൽ തകർന്നു, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ദുഃഖത്തിലും നിരാശയിലും അകപ്പെടാതിരിക്കാനും മറിയയുടെ ഹൃദയത്തെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി തന്റെ കരുണയിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. ആർദ്രമായ അനുകമ്പയോടെ തന്റെ മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. “കൂരിരുൾതാഴ്‌വരയിൽ കൂടിനടന്നാലുംഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല;നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ;
നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 23:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments