മിസ്രയീമിലെ മേലധികാരിയായ ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് പിതാവിനെ ബന്ധപ്പെടാത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് പിതാവിനെ ബന്ധപ്പെടാത്തത്

പതാവിന്റെ സ്നേഹം ജോസഫ് മറന്നുപോയോ എന്ന് ചിലർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. മിസ്രയീമിലെ രണ്ടാമത്തെ മേലധികാരിയായ ശേഷം, തന്റെ പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തില്ല. യോസേഫ് മരിച്ചുവെന്ന് കരുതി വിലപിക്കുന്നതിനുപകരം അവനിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ യാക്കോബ് പുളകിതനാകുമായിരുന്നോ?

സ്വന്തം പിതാവിനെയും കുടുംബത്തെയും കാണാൻ യോസേഫിന്‌ ആഴമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. മേലധികാരി എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ പുതിയ റോളിൽ ജോസഫ് തിരക്കിലായിരുന്നില്ല, പകരം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന് എഫ്രയീം എന്ന് പേരിട്ടതിന് ശേഷം ഈജിപ്ത് ദേശത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നാടായി വിശേഷിപ്പിച്ചു (ഉല്പത്തി 41:52).

അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ആർദ്രമായ സ്‌നേഹവും അവനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക അന്തരീക്ഷവും ജോസഫ് മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. തന്നെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിറ്റ സഹോദരന്മാർ കരുണയോ പശ്ചാത്താപമോ കൂട്ടാക്കാതെ പെരുമാറിയ രീതി വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നിട്ടും, ജോസഫിന്റെ ഹൃദയം സ്നേഹവും ആർദ്രതയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ

ഈജിപ്ത് ദേശം വിട്ട് പിതാവിനെ കാണാൻ പോകാനുള്ള ജോസഫിന്റെ അപേക്ഷ ഫറവോൻ നിരസിച്ചിരിക്കാം, ജോസഫിന്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാ ഈജിപ്തുകാർക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും ദേശത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ക്ഷാമത്തിന്റെ ഏഴ് വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഫറവോന് നൽകിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വളരെയധികം അപകടത്തിലാണെന്നും, വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം പാഴാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ദുരിത കാലത്തെ നേരിടാൻ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഫറവോന് തോന്നിയിരിക്കാം. ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിധി സമൃദ്ധിയുടെ ആദ്യ 7 വർഷങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനാൽ, 7 വർഷത്തെ ക്ഷാമത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ ഒരു ദിവസം പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത്.

അല്ലെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ തന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സമയം വരുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ തികഞ്ഞ സമയത്തിനായി അവൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കൈകളിലേക്ക് എടുക്കരുതെന്നും കർത്താവ് ജോസഫിൽ മതിപ്പുളവാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. തന്റെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും തികഞ്ഞ നിമിഷമുണ്ട് (സഭാപ്രസംഗി 3:1-8).

യോസഫിനെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അവൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ജോസഫിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ പരിപാലനത്താൽ സംഭവങ്ങൾ നയിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട്, ജോസഫ് ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായ് ആശ്രയിക്കേണ്ടതും ക്ഷമയുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദൈവം അവനെ ഈജിപ്തിൽ പാർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, അവൻ ഈജിപ്തിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു. സ്വന്തം ആശയങ്ങളിലല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കാൻ അവൻ പഠിച്ചു. ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, “പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്ക; നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ചായരുത്” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment