മറിയം ദൈവമാതാവാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ

മറിയ യേശുവിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു, അവൾ “സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ” ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. ദൈവപുത്രൻ ജഡമായിത്തീർന്നു (യോഹന്നാൻ 1:1, 14); അതിനാൽ, മറിയം ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയാണ്. “ക്രിസ്തു വന്നു, എല്ലാറ്റിനും മീതെ, നിത്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവം” (റോമർ 9:5; എബ്രായർ 1:8).

യേശു ദൈവമാണ് – മറിയം മനുഷ്യനാണ്

മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് പുറമെ, ജഡമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രകൃതം യേശുവിനുണ്ട്. അവൻ ദിവ്യനാണ്. പല പുതിയ നിയമ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന് ഒരു തുടക്കമില്ല; അവൻ തുടക്കക്കാരനാണ്. “അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:1-2). പൗലോസ് പറയുന്നു, “അവൻ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പുള്ളവനാണ്, എല്ലാം അവനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (കൊലോസ്യർ 1:17). യേശുവിന്റെ അസ്തിത്വം മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ അവന്റെ ഗർഭധാരണത്തോടെ ആരംഭിച്ചതല്ല. അവൻ നിത്യതയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു (മീഖാ 5:2). യേശുവിന് ഭൗതിക പിതാവ് ഇല്ലായിരുന്നു, കാരണം അവൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പേ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 8:58).

എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമാണ് മറിയം നിലവിൽ വന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ അവളും ശാശ്വതമായിരുന്നില്ല (ഇയ്യോബ് 4:17). അവൾ ദൈവികയായിരുന്നില്ല, ദൈവപുത്രനെപ്പോലെ “എന്നേക്കും എന്നേക്കും” ആയിരുന്നില്ല (മീഖാ 5:2). അവൾക്ക് തന്റെ പുത്രന് ശാശ്വതമായ ഒരു സ്വഭാവം നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. യേശു മാത്രമാണ് ദൈവം. ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6L:16). പരിമിതമായ മർത്യ മനുഷ്യയായ മറിയം എങ്ങനെയാണ് അനന്തമായ അനശ്വര സ്രഷ്ടാവിന്റെ അമ്മയാകുന്നത്?

ദൈവമുമ്പാകെ മറിയത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നുമില്ലെന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി. യേശു ജനക്കൂട്ടത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, “ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം ഉയർത്തി അവനോട് പറഞ്ഞു: ‘നിന്നെ വഹിച്ച ഗർഭപാത്രവും നിങ്ങളെ മുലയൂട്ടുന്ന മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളത്!” (ലൂക്കാ 11:27). യേശു പ്രതികരിച്ചു, “അതിലുപരി, ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ” (വാക്യം 28).

കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് യേശുവിന്റെ അമ്മ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു: “സ്ത്രീയേ, നിനക്കും എന്നോടും എന്താണ് ബന്ധം?” (യോഹന്നാൻ 2:4). അവൻ “സ്ത്രീ” എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അപമാനകരമായ രീതിയിലല്ല, മറിച്ച് ബഹുമാനത്തിന്റെ പ്രകടനമായാണ് (മത്തായി 15:28; യോഹന്നാൻ 19:26; 20:15). തന്റെ ദൗത്യം തന്റെ ദിവ്യനായ പിതാവ് മാത്രമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും ഏതെങ്കിലും മർത്യനായ മനുഷ്യനല്ലെന്നും തന്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും അവനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ, “അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ കൈ നീട്ടി, ‘ഇതാ എന്റെ അമ്മയും എന്റെ സഹോദരന്മാരും!’ (മത്തായി 12:49). തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് യേശു കാണിച്ചു.

ബൈബിൾ വിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തം

(“ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ദി ചർച്ച്” 1964, 8.3, രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ) “ദൈവിക മാതൃത്വം” ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മയെ കത്തോലിക്കാ സഭ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ അമ്മയെ “ദൈവമാതാവ്” ആയി ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഒരു ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനം നാം പ്രതീക്ഷിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു കൽപ്പന ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. ബൈബിളിൽ അവളെ “ദൈവമാതാവ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല.

ദൈവം തന്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് മറിയം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. അവൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു: “എന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 1:46,47). മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ അവൾക്കും പാപത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആവശ്യമായിരുന്നു. ചിലർ തിരുവെഴുത്തുവിരുദ്ധമായി അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, താൻ പാപമില്ലാതെ ജനിച്ചുവെന്ന് അവൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, “ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയായ മറിയം” എന്ന വാചകം ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും മനുഷ്യപാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.