മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പോകുമോ (ഫിലിപ്പിയർ 1:23)?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പോകുമോ (ഫിലിപ്പിയർ 1:23)?

“ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു; വിമരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധർ എവിടെ പോകുന്നു?
ട്ടുപിരിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്കു കാംക്ഷയുണ്ടു; അതു അത്യുത്തമമല്ലോ.”

ഫിലിപ്പിയർ 1:23

മരിക്കുന്ന ഉടൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പോകുമെന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. മരണത്തെ ഒരു ഉറക്കമാണെന്നും മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രസ്താവനകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു, “ഇതാ, ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിദ്രകൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ചു അറിവില്ലാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ, യേശു മരിക്കയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്തു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നേ ദൈവം നിദ്രകൊണ്ടവരെയും യേശുമുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും” (1 തെസ്സലോനിക്യർ 4:13-15).

ഉറക്കത്തിന്റെ അബോധാവസ്ഥയാണ് മരണം എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു. യേശു പറയുന്നു, “അവൻ അകത്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു, “എന്തിനാണ് ഈ ബഹളവും കരയലും? കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയാണ്” (മർക്കോസ് 5:39). മരിച്ചുപോയ തന്റെ സുഹൃത്തായ ലാസറിനെക്കുറിച്ച് അവൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “അവൻ ഇതു പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു: “നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു, പക്ഷേ അവനെ ഉണർത്താൻ ഞാൻ പോകുന്നു” (യോഹന്നാൻ 11:11).

മരണത്തിൽ മനുഷ്യർ യാതൊരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു. മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), പുനരുത്ഥാനം വരെ തുടരുന്നില്ല (ഇയ്യോബ് 14:1, 2).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇടയിലുള്ള അവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് കാണുക. (see The Intermediate State.)

അതിനാൽ, ഫിലിപ്പിയർ 1:23-ൽ, മരണസമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ഒരു ഉപദേശപരമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ല, തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്‌നകരമായ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച്, കാലക്രമേണ പരാമർശിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനുള്ള ആഴമായ “ആഗ്രഹം” കാണിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കാം.

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇതേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, മരണത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. മരണത്തിൽ ബോധവും സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രഭാതം മരണാനന്തര നിമിഷം സംഭവിക്കുന്നതായി പരേതന് തോന്നും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments