മരിച്ചവർ ദൂതന്മാരാകുമെന്ന് പ്രവൃത്തികൾ 12:15 സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പ്രവൃത്തികൾ 12-ലെ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം

പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം, അവർ ഒരു പുതിയ തീയുമായി പ്രസംഗിച്ചു. പത്രോസും യോഹന്നാനും ആദ്യമായി അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് പീറ്റർ സൻഹെഡ്രിൻ കോടതിയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്:

അപ്പോൾ പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി അവരോടു പറഞ്ഞു: “ഇസ്രായേൽജനങ്ങളുടെ ഭരണാധിപന്മാരും മൂപ്പന്മാരും: നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്ത ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ എങ്ങനെ സുഖം പ്രാപിച്ചു? നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച, ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച നസ്രത്തിലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമ്പൂർണമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ‘നിർമ്മാതാക്കളായ നിങ്ങൾ നിരസിച്ച കല്ല്, അത് പ്രധാന മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു.’ മറ്റൊരിടത്തും രക്ഷയില്ല, എന്തെന്നാൽ, ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 4: 8-1).

പ്രവൃത്തികൾ 4:8-12

പ്രവൃത്തികൾ 12

പിന്നീട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ, യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ ഹെരോദാവ് രാജാവ് വധിച്ചതായി പ്രവൃത്തികൾ 12 നമ്മോട് പറയുന്നു. അത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് രാജാവ് കണ്ടതിനാൽ, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ നാളുകളിൽ അവൻ പത്രോസിനെയും പിടികൂടി തടവിലാക്കി. എന്നാൽ സഭാംഗങ്ങൾ പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവൻ കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ.

അതിനാൽ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും പത്രോസിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവന്റെ ദൂതനെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത് ദൈവഹിതമായിരുന്നു. ദൂതൻ കാരാഗൃഹവാതിൽ തുറന്ന് പത്രോസിനെ മോചിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന്, പത്രോസ് മാർക്കോസ് എന്ന കുടുംബപ്പേരുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി, അവിടെ അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പലരും ഒരുമിച്ചുകൂടി (അപ്പ. 12:1-12).

“പത്രോസ് പടിവാതിലിന്റെ കതകിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ, റോദാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു. അവൾ പത്രോസിന്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, സന്തോഷത്തിനായി വാതിൽ തുറക്കാതെ, ഓടിച്ചെന്ന്, പത്രോസ് ഗേറ്റിനുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അവളോടു: നിനക്കു ഭ്രാന്താണ് എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അവൾ സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അത് അവന്റെ ദൂതനാണ്” (പ്രവൃത്തികൾ 12:13-15, കിംഗ് ജെയിംസ് വേർഷൻ). ജീവനുള്ള വിവർത്തനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, “അത് അവന്റെ മാലാഖയായിരിക്കണം. അവർ അവനെ കൊന്നിരിക്കണം.

യഹൂദരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ

പത്രോസ് വാതിൽക്കൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷവാർത്ത റോഡ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ, വിശ്വാസികൾക്ക് അവളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും പത്രോസിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് സത്യമാണെന്ന് അവൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും. ന്യൂ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈബിളും ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ പദമായ ആക്ട്സ് 12:15 നും വളരെ സാമ്യമുണ്ട്:

“നിനക്ക് മനസ്സില്ലാതായി,” അവർ അവളോട് പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അവൾ ശഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, “അത് അവന്റെ മാലാഖയായിരിക്കണം” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് കാവൽ മാലാഖമാരെ നൽകിയതിനാൽ (മത്തായി 18:10; സങ്കീർത്തനം 34:7), യുവതിയുടെ മനസ്സ് വിട്ടുമാറിയിരിക്കണമെന്നും വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നയാൾ പത്രോസ് അയച്ച സ്വർഗ്ഗീയ ദൂതൻ ആണെന്നും അവർ നിഗമനം ചെയ്തു. ശിഷ്യന്മാർ വാതിൽ തുറന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രോസാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്.

ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു കാവൽ മാലാഖയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചു, മാലാഖ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇന്റർടെസ്റ്റമെന്റൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജൂതന്മാർ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പത്രോസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഒരു മാലാഖ വന്നതാകാം അനുമാനം.

മരിച്ചവർ മാലാഖമാരാകില്ല.

മരിച്ചവർ മാലാഖമാരാകുമെന്ന് പ്രവൃത്തികൾ 12:15 പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് ചിലർ തെറ്റായി അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ബൈബിൾ വസ്തുതകൾ കാരണം ഇത് ശരിയല്ല:

1-മാലാഖമാർ മനുഷ്യരുടെ അതേ ക്രമത്തിലുള്ളവരല്ല.

മാലാഖമാർ ആത്മാക്കളാണ്. ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, “അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ ആത്മാക്കളും തന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ അഗ്നിജ്വാലയും ആക്കുന്നു” (എബ്രായർ 1:7). മറുവശത്ത്, മനുഷ്യർ ദേഹികളാണ്. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 18:20).

ആത്മാക്കളായ മാലാഖമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മനുഷ്യർക്ക് മാംസവും അസ്ഥിയും ഉണ്ട്. പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, താൻ ഒരു ആത്മാവാണെന്ന് കരുതിയ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഉറപ്പിച്ചു, തനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യശരീരമുണ്ടെന്ന്, “ഇതാ, എന്റെ കൈകളും കാലുകളും, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന്. എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്‌ത് നോക്കൂ, എന്തെന്നാൽ, എനിക്ക് ഉള്ളത് പോലെ ഒരു ആത്മാവിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ല” (ലൂക്കാ 24:39).

2-മനുഷ്യർ പദവിയിൽ മാലാഖമാരേക്കാൾ താഴ്ന്നവരാണ്.

ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതോ മനുഷ്യപുത്രനെ നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതോ എന്താണ്? നീ അവനെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തി; നീ അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിയിച്ചു, നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവനെ ഭരമേല്പിച്ചു” (എബ്രായർ 2:6, 7, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 8:5).

3-ആളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാലാഖമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

“ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ, പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങൾ (ദൂതന്മാർ) ഒരുമിച്ചു പാടുകയും എല്ലാ ദൈവപുത്രന്മാരും സന്തോഷത്തോടെ ആർപ്പുവിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ? (ഇയ്യോബ് 38:4-7).

ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മാലാഖമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മാലാഖമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. “അങ്ങനെ അവൻ ആ മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കി; അവൻ ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് കെരൂബുകളെ സ്ഥാപിച്ചു, ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ വഴിക്കും തിരിയുന്ന ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന വാൾ” (ഉല്പത്തി 3:24).

4-ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വർഗ്ഗീയ ദാസന്മാരാണ്.

സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മാലാഖമാരുടെ സൈന്യം ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യമാണ്. ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “ശക്തിയിൽ ശ്രേഷ്‌ഠരും അവന്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവരുമായ അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടു കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ എല്ലാ സൈന്യങ്ങളേ, അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകരേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരേ” (സങ്കീർത്തനം 103:20, 21).

5-ദൂതന്മാർ ദൈവമക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു.

ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, “അവരെല്ലാം രക്ഷയെ അവകാശമാക്കുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അയക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷാ ആത്മാക്കളല്ലേ?” (എബ്രായർ 1:14). ആഗോളതലത്തിൽ, ദൂതന്മാർ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ദുഷ്ടശക്തികളെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു (വെളിപാട് 7:1) മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ, ദൈവജനം അവരുടെ നെറ്റിയിൽ മുദ്രയിടുന്നതുവരെ (വെളിപാട് 6:17) . ദൂതന്മാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കാരണം അവർ “ശക്തിയിലും കരുത്തിലും വലിയവരാണ്” (2 പത്രോസ് 2:11).

ഒരു വ്യക്തിഗത വ്യാപ്തിയിൽ, ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് കൈമാറുകയും (ദാനിയേൽ 7:16; 8:16,17) ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (മത്തായി 18:10). വിടുതൽ, സഹായം, മാർഗനിർദേശം എന്നീ പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങളുമായി അവർ മനുഷ്യരെ സന്ദർശിക്കുന്നു (എബ്രായർ 13:2). അബ്രഹാമിൻറെയും (ഉൽപത്തി 18:1-8) ലോത്തിൻറെയും (ഉൽപത്തി 19:1-3) മനോഹയുടെയും (ന്യായാധിപന്മാർ 13:2-4, 9-21) അനുഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം വൈകാതെ, രണ്ടാം വരവിൽ വിശുദ്ധരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ദൈവദൂതന്മാർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച്, ഭൂമിയുടെ അറ്റം മുതൽ ആകാശത്തിന്റെ അറ്റം വരെ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും” (മർക്കോസ് 13:27). ആ മഹത്തായ സമയത്ത്, മനുഷ്യർക്ക് ഈ സ്വർഗീയ ജീവികളുമായി കൂട്ടായ്മ ലഭിക്കും.

ഉപസംഹാരം

മരിച്ചവർ മാലാഖമാരാകുമെന്ന് പ്രവൃത്തികൾ 12:15-ൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാംസവും രക്തവുമുള്ള ശാരീരിക ജീവികളായ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മാലാഖമാർ പദവിയിൽ മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉയർന്ന ആത്മാക്കളാണ്. അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വർഗീയ ദാസന്മാരാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments