മരണാസന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, ആളുകൾക്ക് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്‌സിജൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില മരുന്നുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ മരണത്തിന് സമീപമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ (NDEs) കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്.

നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെയോ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ബൈബിളിലും ബൈബിൾ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെയോ ദർശനത്തിലൂടെയോ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകില്ല.

തിരുവെഴുത്ത് എൻ‌ഡി‌ഇകളെ (മരണത്തോടടുത്ത ഒരു അനുഭവം.) വീക്ഷണകോണിൽ നിർത്തുകയും ആളുകൾ മരണശേഷം സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ഉടൻ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തി: പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനം 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തിയില്ല (സങ്കീർത്തനം 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും ഒരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല ((2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), തുടരുന്നില്ല (വെളിപാട് 22:12) (ഇയ്യോബ് 14:1, 2); 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17:1, 15:51-53)(കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).പുനരുത്ഥാനം വരെ (വെളിപാട് 22:12).

തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ യേശു തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതിൽ മരണം ഉറക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണെന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു. ലാസറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: കർത്താവേ, അവൻ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു സൗഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു. യേശുവോ അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതു ” (യോഹന്നാൻ 11:11-13).

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ചവർ അവരെ ഉയിർപ്പിക്കാൻ മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ വീണ്ടും ജീവിക്കുകയില്ല (1 തെസ്സലോനിക്യർ 16:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53). ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ആളുകൾ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുകയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും അനശ്വരമായ ശരീരങ്ങൾ നൽകുകയും വായുവിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. “ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട്” (വെളിപാട് 22:12). മരണത്തിൽ ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അർത്ഥമില്ല. മരണസമയത്തും മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വസ്‌തുത, ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ വ്യക്തിഗത ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments