മന്ത്രവാദിയായ ശിമോൻ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഈ മനുഷ്യനെ സാധാരണയായി ശിമോൻ മാഗസ്, “മന്ത്രവാദി” അല്ലെങ്കിൽ “ഐന്ദ്രജാലകൻ ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടെർ ൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ (ആദ്യത്തെ ക്ഷമാപണം 26 എന്ന രചനയിൽ) പറയുന്നു സമരിയയിലെ ഒരു ഗ്രാമമായ ഗിറ്റോയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. മന്ത്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ “പണ്ട് നഗരത്തിൽ മാന്ത്രികവിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന” ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ചതിന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8). “മന്ത്രവാദം” എന്നത് മന്ത്രവാദികൾ, ജ്യോതിഷികൾ, ദിവ്യജ്ഞാനികൾ, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എന്നിവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന കിഴക്കിന്റെ മാഗികൾ (ജ്ഞാനികൾ) പരിശീലിക്കുന്ന കലകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശിമോൻ ആളുകളെ വശീകരിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്ന സമരിയായിലെ ജനങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (വാക്യം 9). എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ അവന്റെ വഞ്ചനകൾ വലിയ വിജയമായി (വാക്യം 10). ഐറേനിയസ് (മതവിരുദ്ധതയ്‌ക്കെതിരെ i. 23; ANF, വാല്യം 1 പേജ് 348) സൈമൺ മാഗസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, “അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദൈവത്തെപ്പോലെ പലരും മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഒരു വാക്കിൽ, എല്ലാ ശക്തികളിലും ഏറ്റവും ഉന്നതനായി അവൻ സ്വയം പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

എന്നാൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ശക്തി ശീമോന്റെ മാന്ത്രികവിദ്യയുടെ ആകർഷണത്തേക്കാൾ ശക്തമായിരുന്നു (വാക്യം 12). ഫിലിപ്പോസ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ ശിമോനിൽ മതിപ്പുളവാക്കി (വാ. 6); തന്റെ ശക്തിയെക്കാൾ അനന്തമായി ഉയർന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താൻ ആണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. ഫിലിപ്പോസിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. അവൻ സ്നാനം ഏറ്റെങ്കിലും, അവൻ “അകൃത്യത്തിൽ” തന്നെ തുടർന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8:23). ഫിലിപ്പോസിന്റെ പ്രസംഗത്താൽ ജനം വിജയിച്ചപ്പോൾ, താൻ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളിൽ സൈമൺ ആകർഷിതാനായി.

ശിമോൻ ഫിലിപ്പോസിനാൽ സ്നാനമേറ്റു (വാക്യം. 13) എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൈകൾ അവന്റെ മേൽ വെച്ചിരുന്നില്ല, അവൻ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് തന്റേതേക്കാൾ വളരെ വലിയ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ (വാക്യം 17), അത്തരം കൈവശം കൊണ്ടുവരുന്ന ശക്തി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ, തനിക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കാത്തത് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം പത്രോസിനും യോഹന്നാനും പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (വാ. 18). അത്തരം പെരുമാറ്റം അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദുഷ്ട സ്വഭാവവും അവന്റെ തെറ്റായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി.

പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു, “നിന്റെ വെള്ളി, നാശത്തിനായി നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ… “പശ്ചാത്തപിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പത്രോസ് അവനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്ത ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടാൽ” (വാക്യം 20,22). അപ്പോൾ ശിമോൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, (വാ. 24) “നീ പറഞ്ഞതൊന്നും എന്റെ മേൽ വരാതിരിക്കാൻ എനിക്കുവേണ്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.” തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവത്താൽ അവൻ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്താൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് തിന്മയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കൊയ്യുമെന്ന ഭയത്താൽ പ്രകടമാക്കി. ശിമോന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്നീട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതായി പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു രേഖയും ഇല്ല, അതിനാൽ അദ്ദേഹം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാതെ തുടർന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments