മനുഷ്യന് ദൈവമാകാൻ കഴിയുമോ?

മനുഷ്യന് ദൈവമാകാൻ കഴിയുമോ?

ദൈവം ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നുവെന്നും മനുഷ്യന് ഒരു ദൈവമാകാൻ കഴിയുമെന്നും മോർമോൺ ചർച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു: “ദൈവം തന്നെ പണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ആയിരുന്നു, ഒരു ഉന്നതനായ മനുഷ്യനാണ് … അവൻ ഒരിക്കൽ നമ്മെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു…. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വയം എങ്ങനെ ദൈവമാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്…”- പ്രവാചകൻ ജോസഫ് സ്മിത്ത്, ജൂനിയർ, “കിംഗ് ഫോളറ്റ് പ്രഭാഷണം,” ജേണൽ ഓഫ് ഡിസ്‌കോഴ്‌സ്, വി. 6, പേജ്. 3-4 , ജോസഫ് സ്മിത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും, പേജ് 345-346.

എന്നാൽ ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ദൈവമാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (2 പത്രോസ് 1:3). അവൻ ഒരു ആത്മാവാണ് (യോഹന്നാൻ 4:24) മനുഷ്യൻ ഒരു ഭൗതിക ജീവിയാണ്. ദൈവം അമർത്യനാണ്, “ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, കാണാൻ കഴിയാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ളവനാണ്” (1 തിമോത്തി 6:16) മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). അനന്തമായ ദൈവം പരിമിതമായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ അവരെ നിലനിർത്തുന്നു. കാലാവസാനത്തിൽ, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ നിത്യജീവൻ നൽകും (യോഹന്നാൻ 3:16; 1:12).

ഒരു ദൈവം – സ്രഷ്ടാവ്

കർത്താവിനെ കൂടാതെ മറ്റു ദൈവങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു… ഞാൻ ആദ്യനും ഞാൻ അവസാനവുമാണ്; ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല” (യെശയ്യാവ് 44:6); “… എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദൈവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല” (യെശയ്യാവ് 43:10).

മനുഷ്യന് ദൈവമാകാം എന്ന നുണ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സാത്താൻ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽവെച്ച് ഹവ്വായോടാണ്. “നിങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകും” (ഉൽപത്തി 3:5) എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷം ഭക്ഷിക്കാൻ സാത്താൻ ഹവ്വായെ വശീകരിച്ചു. അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിനു വിരുദ്ധമായി, ആദാമും ഹവ്വായും വിലക്കപ്പെട്ട ഫലം ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ, അവർക്ക് പറുദീസ നഷ്ടപ്പെടുകയും നിത്യമരണത്തിന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നുണ സാത്താന്റെ വാക്കുകളുടെ ദൈവദൂഷണ സ്വഭാവവും അവന്റെ വഞ്ചനയുടെ മുഴുവൻ ഗൗരവവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

അവന്റെ പതനത്തിന് മുമ്പ്, സാത്താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ ദൂതന്മാരിലും ഏറ്റവും സുന്ദരനും ജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു. ദൈവം തനിക്കു നൽകിയ ബഹുമാനത്തിൽ അയാൾ അഭിമാനിക്കുകയും തനിക്കുവേണ്ടി വലിയ ബഹുമതി തേടുകയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ, “ഞാൻ മേഘങ്ങളുടെ ഉയരങ്ങളിൽ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനെപ്പോലെയാകും” (യെശയ്യാവ് 14:14). സ്ഥാനത്തിലും അധികാരത്തിലും മഹത്വത്തിലും ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാൻ ലൂസിഫർ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ല.

അവൻ വെറുമൊരു സൃഷ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിലും, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് മാലാഖമാർ നൽകിയ ആരാധനയാണ് സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. മാലാഖമാരുടെ ആതിഥേയരുടെ സ്‌നേഹത്തിൽ ദൈവത്തെ പരമോന്നതനക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം, അവൻ അവരുടെ സ്‌നേഹത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നാം സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചു. “നീ വീണു എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം” (മത്തായി 4:9) എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ആരാധിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോലും അവൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. ഇന്ന്, സാത്താൻ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ തന്റെ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, അതിനാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങളാൽ നമ്മെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More answers: