ഭൂമിയുടെ പ്രായം എത്രയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഭൂമിയുടെ പ്രായം ബൈബിൾ നൽകുന്നില്ല. ഈ ഗ്രഹം സൃഷ്ടിപ്പ് ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതോ സൃഷ്ടിപ്പ് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയില്ല.

എന്നാൽ ആദാം മുതൽ അബ്രഹാം വരെയുള്ള ഉല്പത്തി 5-ലും 11-ലും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ വംശാവലികൾ ചേർത്ത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കാം. ഈ വംശാവലികൾ 2,000 വർഷം വരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അബ്രഹാം ബിസി 2,000-ൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി മിക്ക ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നു. (4,000 വർഷം മുമ്പ്). അതിനാൽ, ഇത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ പ്രായം ഏകദേശം 6,000 വർഷമാക്കുന്നു.

ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ ഡോ. ഫ്ലോയ്ഡ് ജോൺസ് തന്റെ “The Chronology of the Old Testament, A.D. 1993” എന്ന പുസ്തകത്തിലും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജെയിംസ് ഉഷർ തന്റെ “The Annals of the World, A.D. 1658” എന്ന പുസ്തകത്തിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമിക്ക് ഏകദേശം 4.5 ബില്യൺ വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് മതേതര ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെടുന്നു. റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗും മറ്റ് രീതികളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ രീതികൾ വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതോ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ പരിണാമപരമായ അനുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിനാൽ അവയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ കൃത്യമാകില്ല.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിലെ സമാന കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കണക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലാണ്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലല്ല (ഉദാ. ഇംഗ്ലീഷും മായനും) എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആദം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെയുള്ള ഏകദേശം 4000 കാലസംഖ്യകളുള്ള ഐറിഷ് കാലഗണനയാണ് ബൈബിൾ കണക്കുകൂട്ടലിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാറയടുക്കുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോസിലുകളുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നോഹയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ (ഉൽപത്തി 6-8) വിലയിരുത്തി ബൈബിൾപരമായി ഇതു എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശിലാപാളികൾ നീക്കം ചെയ്യാനും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കാനും അതിന്റെ പാളികൾക്കിടയിൽ എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും. ഒഴുകുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ ജലശക്തിക്ക് മലയിടുക്കുകളിൽ ഘടകങ്ങൾ കൊത്തിരൂപപ്പെടുത്താനും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പർവതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 7:19).

ഒരു യുവ ഭൂമിയുടെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾക്കായി, please check out: Can you share evidence for the young age of earth?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.