ഭൂതോപദ്രവങ്ങൾ , പ്രേതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പ്രേതാൽമാവു

പ്രേതങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ ആത്മാക്കൾ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളല്ല. മരിച്ചയാൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മരിച്ചവർ പുനരുത്ഥാന ദിവസം വരെ ശവക്കുഴികളിൽ ഉറങ്ങുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 13:3; ദാനിയേൽ 12:2; പ്രവൃത്തികൾ 7:60; ഇയ്യോബ് 14:12; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:18 ). എബ്രായർ 9:27-ൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കാനും അതിനുശേഷം ന്യായവിധി നേരിടാനും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.” അങ്ങനെ, ഒരു മധ്യസ്ഥ അവസ്ഥയില്ലെന്നും മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുടെ പ്രേതങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾ ഇല്ലെന്നും വ്യക്തമാണ്.

മരണത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), അവ മാനസിക ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ യാതൊന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. :6), തുടർന്നു ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ (ഇയ്യോബ് 17:13), പുനരുത്ഥാനം വരെ തുടരുന്നു.(ഇയ്യോബ് 14:1, 2).

മരണത്തിൽ സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്നറിവില്ല (2 കൊരിന്ത്യർ 5:6-8), അതിനാൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത ബോധപൂർവമായ ചിന്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനോടൊത്തു അവരുടെ രൂപാന്തിരപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളോടുകൂടിയ അവബോധത്തിലാണ്. ലോകാവസാനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹാദിവസം വരെ മരിച്ചവർ ഉറങ്ങും (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53). മരണത്തിലല്ല, രണ്ടാം വരവിൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും (വെളിപാട് 22:12). മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/bible-answers/112-the-intermediate-state/

അപ്പോൾ, ആളുകൾക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന ഈ അസ്തിത്വം ആരാണ്?

ദുഷ്ടദൂതന്മാർ മരിച്ചവരുടെ വേഷംകെട്ടി നടക്കുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “സാത്താൻ താനും വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ ” (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14-15), ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ തന്നെ (മത്തായി 24:23, 24). ഈ “അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു അവരുടെ അടുക്കലേക്കു പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നേ” (വെളിപാട് 16:14; 18:23) ഈ വഴിയാണ് പിശാച് ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്. ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിനും അവരുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭൂതങ്ങൾ നല്ലതും സത്യവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം (യോഹന്നാൻ 10:10).

ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, “വെളിച്ചപ്പാടന്മാരോടു ചിലെക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായ ലക്ഷണവാദികളോടും അരുളപ്പാടു ചോദിപ്പിൻ എന്നു അവർ നിങ്ങളോടു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ” എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ജനത അവരുടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി അവർ മരിച്ചവരെ അന്വേഷിക്കണോ? (യെശയ്യാവ് 8:19). “മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല” (സഭാ. 9:5) എന്നതിനാൽ, അവരോട് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും വഞ്ചനയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഈ പൈശാചിക അസ്തിത്വങ്ങളിലൂടെ ആളുകൾക്കു അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, പൈശാചികതയുടെ കഥയിലെന്നപോലെ അവർക്ക് അവയെ പ്രാപിക്കാം (മർക്കോസ് 5:1-20). എന്നാൽ ഈ പീഡിതർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. എന്തെന്നാൽ, ശവകുടീരങ്ങളിൽ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പിശാചുബാധിതൻ യേശുവിന്റെ മോചനത്തിനായി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ, കർത്താവ് അവനെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment