ഭൂതങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പിശാചുക്കളുടെ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം നൽകുന്നു. ദൈവത്തിനെതിരെ സാത്താനുമായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വീണുപോയ ദൂതന്മാരാണ് പിശാചുക്കൾ. ചില ദുഷ്ട ദൂതന്മാരെ ഇതിനകം “അന്ധകാരത്തിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു, ശാശ്വത ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (യൂദാ 1:6) മറ്റുചിലർക്ക് ഭൂമിയിൽ വിഹരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവരെ “ഈ ഇരുണ്ട ലോകത്തിന്റെ ശക്തികൾ എന്നും . . . സ്വർഗ്ഗീയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ ശക്തികളുമാണ് “(എഫെസ്യർ 6:12).

സാത്താനും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളും ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 4:4), തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും (1 തിമോത്തി 4:1) ദൈവത്തിന്റെ അനുയായികളെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 12:7; 1 പത്രോസ് 5:8). മനുഷ്യരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട്, മാത്രമല്ല മനുഷ്യശരീരം പോലും സ്വന്തമാക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ സാത്താന്റെ ശക്തി ദൈവത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നുമല്ല (പ്രവൃത്തികൾ 19:11-12; മർക്കോസ് 5:1-20), കൂടാതെ സാത്താന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ മാറ്റി തന്റെ അനുയായികളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവ ഉപയോഗിക്കാനും ദൈവത്തിന് കഴിയും (1 കൊരിന്ത്യർ 5:5; 2 കൊരിന്ത്യർ 12:7).

മനുഷ്യരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പിശാച് ചില വഴികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, നിഗൂഢവിദ്യ, സാത്താൻ സേവാ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധാത്മലോകം എന്നിവയുമായി ഇടപെടാൻ ദൈവം നമ്മെ വ്യക്തമായി വിലക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ, സെയൻസ്, ഓയിയ ബോർഡുകൾ, ജാതകങ്ങൾ, ഭാവി പറയുന്ന കാർഡുകൾ, ചാനലിംഗ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദൈവം ഈ ആചാരങ്ങളെ മ്ലേച്ഛതയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് (ആവർത്തനം 18:9-12; യെശയ്യാവ് 8:19-20; ഗലാത്യർ 5:20; വെളിപ്പാട് 21 :8). ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പിശാചുക്കളെ പിടികൂടാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 19:13-16). ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പുസ്തകങ്ങൾ, സംഗീതം, ആഭരണങ്ങൾ, ഗെയിമുകൾ, കൂടാതെ നിഗൂഢതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിഗൂഢതയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും വിച്ഛേദിക്കേണ്ടതുണ്ട് (പ്രവൃത്തികൾ 19:17-19).

മരിച്ചവരുമായി ഒരിക്കലും ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി ആശയവിനിമയം നടത്തരുതെന്ന് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, കാരണം അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ “പിശാചുക്കളുടെ ആത്മാക്കളാണ്, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു” (വെളിപാട് 16:14). സാത്താനും അവന്റെ ദൂതൻമാരും പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതന്മാരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14), അതിലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന, ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ (മത്തായി 24:23, 24). സാത്താന്റെ വഞ്ചനയും സത്യവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം ബൈബിളിലൂടെയാണ്. മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാം. മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നേടാനാകൂ (പ്രവൃത്തികൾ 19:18; 26:16-18). ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും പിശാചിനെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല: “നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 4:4). സാത്താന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും ജയിച്ച യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ശക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് (യോഹന്നാൻ 16:33).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment