ബൈബിൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിർത്തികൾ നിർണയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


പുരാതന നാഗരികതകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം അതിർത്തികൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു കര അതിർത്തിയുടെ തുടക്കമോ അതിർത്തിയിലെ മാറ്റമോ തിരിച്ചറിയുന്ന ഭൗതിക മാർക്കറുകളായി മാർക്കറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി കല്ലുകൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു മാർഗം. തൂണുകൾ, സ്തൂപങ്ങൾ, കോണുകൾ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് നിരവധി തരം ബോർഡർ മാർക്കറുകൾ ഉണ്ട്. ബോർഡർ മാർക്കറുകൾ ആ ബോർഡർ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഒരു നേർരേഖയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളാകാം.

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ അതിർത്തി അടയാളപ്പെടുത്തലിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അഖെനാറ്റന്റെ(ഒരു പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോന്റെ ) അതിർത്തി കുത്തനെയുള്ള കല്ല് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആറ്റൻ മത ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായി അഖെനാറ്റൻ (ഫറവോൻ) നിർമ്മിച്ച അഖേത്-ഏറ്റൻ എന്ന മത നഗരത്തിന്റെ അതിരുകൾ ഈജിപ്തുകാർ നിർണയിച്ചു. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈജിപ്തോളജി “നേരത്തെയുള്ള വിളംബരം” ഈ കല്ലുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈജിപ്‌തോളജിസ്റ്റുകൾ സ്‌റ്റേലകളെ(കല്ലുകളെ) തരംതിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതിന്റെ പൊതുവായ വിശദീകരണം, നഗരം എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ, അത് നഗരത്തിന്റെ അരികുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള വിളംബരങ്ങളിൽ നൽകുന്നുണ്ടു.

കൂടാതെ, സമുദ്രങ്ങൾ, നദികൾ, കുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പർവതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ലാൻഡ്‌മാർക്കുകൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി അടയാളങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു:

തെക്ക്: ചെങ്കടൽ, (ഐലാത്തിന്റെ പ്രദേശം) മുതൽ ഫിലിസ്ത്യൻ കടൽ വരെ, അത് ഗാസയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലായിരിക്കും. [പുറപ്പാട് 23:31; യെഹെസ്കേൽ 47:19; ഉല്പത്തി 15:18].

പടിഞ്ഞാറ്: മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരപ്രദേശം – അക്കാലത്ത് വലിയ കടൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു [സംഖ്യകൾ 34:6; യെഹെസ്കേൽ 47:20]

വടക്ക്: വലിയ കടൽ, അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കടൽ – മെഡിറ്ററേനിയന്റെ മറ്റ് പേരുകൾ – ഇന്ന് ലെബനൻ, സിറിയ എന്നിവയിലൂടെ വടക്ക് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വരെ [ഉല്പത്തി 15:18; ആവർത്തനം 11:24; യെഹെസ്കേൽ 47:17; ജോഷ്വ 1:4].

കിഴക്ക്: വടക്ക് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്ന്, തെക്ക്, ദമാസ്കസ് കടന്ന്, കിന്നറെത്ത് കടലിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ചരിവുകളിൽ (ഗോലാൻ ഉയരം). കിന്നറെത്തിനെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കിഴക്കൻ കടൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഗലീലി കടൽ എന്നാണ് നാം അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ വ്യക്തമായും സജ്ജീകരിച്ചും സൂക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ ഓരോ തുടർച്ചയായ തലമുറയിലും മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment