ബൈബിളിൽ “YHWH” യാവെ എന്നതിന് പകരം കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


YHWH, കർത്താവ്, ദൈവം

വ്യത്യസ്‌ത ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ എബ്രായ നാമമായ YHWH എന്നതിനുപകരം “ദൈവം”, “കർത്താവ്” എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, അതിനെ ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭക്തി നിമിത്തം ദൈവനാമം ഉച്ചരിക്കുകയോ ചൊല്ലുകയോ ചെയ്യാത്ത ഇസ്രായേല്യരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പുരാതന ഏബ്രായ അതിന്റെ ലിഖിത രൂപത്തിൽ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ നാമം എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരവിന്ന്യാസം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അത് യാവെ, ജെഹോവയോ, യഹോവയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആകാം.

പഴയനിയമത്തിൽ, യഹൂദന്മാർ അവന്റെ പേരിന് പകരം “കർത്താവ്” എന്നതിന്റെ എബ്രായ പദമായ “അഡോനൈ” എന്ന എബ്രായ തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. LORD/YHWH, Lord/Adonai എന്നിവ എല്ലാ വ്യത്യസ്‌ത ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങളിലുടനീളം ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള രണ്ട് തർജിമകളാണ്പല ബൈബിൾ നിഘണ്ടുക്കളിലും വിവിധ വിജ്ഞാനകോശങ്ങളിലും ഈ വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“ഇസ്രായേല്യരുടെ ദൈവമായ യഹോവ, അവന്റെ നാമം മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നാല് ഹീബ്രു വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ (YHWH) ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നാടുകടത്തലിനുശേഷം (ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ട്), പ്രത്യേകിച്ച് ബിസി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ, യഹൂദന്മാർ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ യഹോവ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു.

“ഗ്രീക്ക്-റോമൻ ലോകത്ത് യഹൂദമതം അതിന്റെ മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ ഒരു സാർവത്രിക മതമായി മാറിയപ്പോൾ, “ദൈവം” എന്നർഥമുള്ള എലോഹിം എന്ന കൂടുതൽ സാധാരണ നാമം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാർവത്രിക പരമാധികാരം മറ്റെല്ലാവരുടെയും മേൽ പ്രകടമാക്കാൻ യഹോവയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

“അതേ സമയം, ദൈവനാമം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു; അങ്ങനെ, സിനഗോഗിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ, പഴയനിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പതിപ്പായ സെപ്‌റ്റുവജിന്റിൽ കിറിയോസ് (“കർത്താവ്”) എന്ന പേരിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട അഡോനൈ (“എന്റെ കർത്താവ്”) എന്ന ഹീബ്രു പദം ഉപയോഗിച്ചു.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, “ദൈവം” എന്നത് “തിയോസ്” എന്നതിന്റെ വിവർത്തനമാണ്, അത് ദേവത എന്നതിന്റെ പൊതുവായ ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. കൂടാതെ, “കർത്താവ്” എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു യജമാനന്റെ പൊതുവായ ഗ്രീക്ക് പദമായ “കുരിയോസിന്റെ” വിവർത്തനമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ നാമത്തെ മറികടക്കുന്നു

ദൈവവചനം മനുഷ്യ ഭാഷയെ മറികടക്കുന്നു, ആളുകൾ അവനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 138:2-ൽ ദാവീദ് പറയുന്നു, “നിന്റെ നാമത്തിന്നു മീതെ ഒക്കെയും നീ
നിന്റെ വാഗ്ദാനം മഹിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.” അതിനാൽ, കേവലം അവന്റെ നാമം അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയുന്നത്. ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നാൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുക (1 യോഹന്നാൻ 4:8) അവനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് (യോഹന്നാൻ 14:15; 1 യോഹന്നാൻ 5:2).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments