ബൈബിളിൽ സ്പൈക്കനാർഡ് എത്ര തവണ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്?

BibleAsk Malayalam

പുരാതന കാലത്ത്, സ്‌പൈക്കനാർഡ് ഔഷധമൂല്യമുള്ള ശക്തമായ വിലകൂടിയ സുഗന്ധദ്രവ്യമായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. 11,000 മുതൽ 17,000 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ ഹിമാലയത്തിലെ ഉയർന്ന മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ വളരുന്ന നാർഡോസ്റ്റാച്ചിസ് ജടാമാൻസി എന്ന ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യം വേർതിരിച്ചെടുത്തത്. വിലയേറിയ ഓറിയന്റൽ പെർഫ്യൂമുകളിലും തൈലങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഇത് വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബൈബിളിലെ പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളിൽ സ്പൈക്കനാർഡ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

പഴയ നിയമത്തിൽ സ്പൈക്കനാർഡ് സോളമന്റെ ഗാനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മനോഹരമായ കിഴക്കൻ പ്രണയകാവ്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിന് സഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ദൃഷ്ടാന്തമായി ഈ കവിത പ്രവർത്തിക്കുന്നു. “രാജാവു ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ജടാമാംസി സുഗന്ധം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.. ഒരു കെട്ട് മൈലാഞ്ചി എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്” (1:12, 13 കൂടാതെ 4:13-14). സോളമന്റെ വധുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം (അല്ലെങ്കിൽ സഭ ) അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ (ക്രിസ്തുവിന്റെ) പേര് അവൾക്ക് ഏത് സുഗന്ധദ്രവ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ അർത്ഥമാക്കുന്നു.

പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്‌പൈക്കനാർഡ് വീണ്ടും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് “മറിയം വിലകൂടിയ ഒരു റാത്തൽ സ്വച്ഛജടാമാംസിതൈലം എടുത്ത് യേശുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും അവളുടെ തലമുടികൊണ്ട് അവന്റെ പാദങ്ങൾ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വീട് എണ്ണയുടെ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 12:3, യോഹന്നാൻ 12:3). മുറിയിലാകെ രൂക്ഷമായ സുഗന്ധം പരന്നതിനാൽ മേരിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. “ശിഷ്യന്മാർക്ക് … കോപം ഉണ്ടായിരുന്നു” എന്ന് മത്തായി കുറിക്കുകയും പകരം ദരിദ്രർക്ക് നൽകാമായിരുന്ന പാഴായതിന് അവളെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു (മത്തായി 26:9). എന്നാൽ യേശു അവരോട്: “അവളെ വിടുക; എന്റെ ശവസംസ്‌കാരദിവസത്തിനായി അവൾ ഇതു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദരിദ്രർ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 12: 7, 8 കൂടാതെ മത്താ. 26:12; മർക്കോസ് 14: 8). മക്കൾക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ യേശുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവിനെയാണ് മേരിയുടെ സ്നേഹപ്രവൃത്തി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: