ബൈബിളിൽ റിബേക്കയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ യിസ്ഹാക്കിന്റെ ഭാര്യയും യാക്കോബിന്റെയും ഏസാവിന്റെയും അമ്മയുമാണ് റിബേക്ക. അവൾ “അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരനായ നാഹോറിന്റെ ഭാര്യ മിൽക്കയുടെ മകൻ ബെത്തുവേലിന്റെ” മകളായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 24:15). സാറയെയും (അദ്ധ്യായം 12:11) റാഹേലിനെയും (അദ്ധ്യായം 29:17) പോലെ, റിബേക്ക വളരെ ആകർഷകയായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 24:15).

തന്റെ മകൻ യിസ്ഹാകക്കിനു ദൈവഭക്തയായ ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താൻ അബ്രഹാം ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനാൽ ഈ ദൗത്യത്തിനായി മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ നാഹോർ നഗരത്തിലേക്ക് തന്റെ ദാസനെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ദാസൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, കർത്താവ് തന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ നഗരത്തിലെ കിണറ്റിനരികിൽ നിന്ന് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ തന്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ റബേക്ക എന്നു പേരുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ കന്യക കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ വന്നു. അതിനാൽ, അബ്രാമിന്റെ ദാസൻ അവളോട് കുടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ അവനു കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അവന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ ദയാപ്രവൃത്തി അവൻ ദൈവമുമ്പാകെ വെച്ച അടയാളത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരമായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 24:10-28).

അബ്രഹാമിന്റെ ദാസനും റിബേക്കയുടെ പിതാവും സഹോദരൻ ലാബാനും തമ്മിൽ വിവാഹ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി. അബ്രഹാമിന്റെ ദാസൻ റബേക്കയെ ഐസക്കിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി (ഉൽപത്തി 24:67). എന്നാൽ അവൾ വന്ധ്യയായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇസഹാക്ക് അവൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു (ഉൽപത്തി 25:21). കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകി അവൾക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ നൽകി – യാക്കോബും ഏസാവും (ഉല്പത്തി 25:22-24).

അവളുടെ ഗർഭകാലത്ത് കർത്താവ് അവൾക്ക് ഒരു പ്രവചനം നൽകി, അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ പരസ്പരം എതിർക്കുമെന്നും കാണിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 25:22-23). ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിയേറിയത് ഏദോമ്യരായ ഏസാവിന്റെ പിൻഗാമികൾ യാക്കോബിന്റെ സന്തതികൾ കീഴടക്കുന്നതുവരെ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു (ഓബദ്യാവ് 1:1-21).

മൂത്തവനായ ഏസാവ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ വേട്ടക്കാരനും യിസഹാക്കിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനുമായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 25:28). ഇളയവൻ ജേക്കബ് ഒരു “സൗമ്യനും” റിബേക്കയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനുമായിരുന്നു. യാക്കോബ് തന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിനേക്കാൾ ആത്മീയനാണെന്നും ജൻമാവകാശ അനുഗ്രഹത്തിന് അർഹനാണെന്നും കണ്ട റിബെക്ക, യാക്കോബിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നൽകുന്നതിനായി യിസഹാക്കിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു (ഉല്പത്തി 27:1-40). പദ്ധതി പ്രവർത്തിച്ചു.

യാക്കോബ് തന്റെ ജന്മാവകാശം മോഷ്ടിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏസാവ് അവനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനാൽ, തന്റെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകാനും അവിടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും റിബേക്ക യാക്കോബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 27:41-46). അവന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ശരിയായ മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുപകരം, ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതും അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചതും ദൈവമാണെന്ന കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് റബേക്ക കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment