ബൈബിളിൽ ചില ആളുകളെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


വ്യത്യസ്ത പേരുകളുള്ള ആളുകൾ

ഇന്നത്തെപ്പോലെ, ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളെയും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നു. വംശീയ രക്ഷാകർതൃത്വം പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ബൈബിളിൽ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് (1 സാമുവൽ 21:7 ലെ ദോവേഗ്എന്നു പേരുള്ള ഒരു എദോമ്യനെ), (മത്തായി 10:2 ലെ സെബെദിയുടെ പുത്രൻമാരായ യോഹന്നാനും യാക്കോബും), താമസസ്ഥലം കാണിക്കാൻ (മത്തായി 27:56 ലെ മഗ്ദലന മറിയം ), അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത (1:21) എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ബൈബിളിൽ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

  • മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പൻ റെഗൂവേൽ എന്നും യിത്രോ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു (പുറപ്പാട് 2:18; 3:1).
  • ഓഫ്രയിലെ ബാലിന്റെ ബലിപീഠം നശിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഗിദെയോന് യെരുബ്ബാൽ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് (ന്യായാധിപന്മാർ 6:32; 7:1; 8:29,35).
  • ഫറവോൻ നെഖോ ജോസിയ രാജാവിന്റെ മൂത്ത മകനായ എലിയാക്കീമിന്റെ പേര് യെഹോയാക്കീം എന്നാക്കി മാറ്റി (2 രാജാക്കന്മാർ 23:34).
  • അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിനെ ചിലപ്പോൾ പത്രോസ്, ശിമോൻ പത്രോസ്, ശിമയോൻ, കേഫാസ് എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് (മത്തായി 14:28; 16:16; 17:25; യോഹന്നാൻ 1:42; 1 കൊരിന്ത്യർ 1:12).
  • ശൗലിനെ പൗലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 13:9).
  • ഫറവോൻ ജോസഫിന്റെ പേര് സാപ്നത്ത് പനേഹ് എന്ന് വിളിച്ചു (ഉല്പത്തി 41:45).

ദൈവം ഇടയ്ക്കിടെ ചില വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ മാറ്റി പുതിയൊരു വ്യക്‌തിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു:

  • അബ്രാം – അബ്രഹാം: ഉയർന്ന പിതാവ് – പലരുടെയും പിതാവ്. അബ്രഹാം അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവായിരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അടയാളമായി ദൈവം അവന്റെ പേര് മാറ്റി (ഉല്പത്തി 17:5).
  • സാറായി – സാറ: എന്റെ രാജകുമാരി – രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അമ്മ. അനേകം ജനതകളുടെ മാതാവായി സാറയെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചു (ഉല്പത്തി 17:15).
  • യാക്കോബ് – ഇസ്രായേൽ: വഞ്ചകൻ – ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ളവൻ. തന്റെ ആദ്യജാതന്റെ ജന്മാവകാശം നൽകുന്നതിനായി തന്റെ സഹോദരനെ കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജേക്കബ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു, തുടർന്ന് തന്റെ പിതാവായ ഐസക്കിനെ കബളിപ്പിച്ച് ആദ്യജാതൻ അനുഗ്രഹം നൽകി. ഇസ്രായേലിന് അധികാരവും സ്ഥാനവും നൽകിയത് അവനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലാതെ തന്റെ സ്വന്തം വഴികളല്ല (ഉല്പത്തി 32:28).
  • ശിമോൻ – പത്രോസ്: ദൈവം കേട്ടു – പാറ. സ്വന്തം നിലയിൽ പത്രോസ് ഒരു പാറയായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പത്രോസ് പുതിയ സഭയുടെ സുസ്ഥിര സ്വാധീനമായി മാറി (യോഹന്നാൻ 1:42).

അവസാനം, എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം പുതിയ പേരുകൾ നൽകും. അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്നയിൽ കുറെ കൊടുക്കും, സ്വീകരിക്കുന്നവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പുതിയ പേര് ആ കല്ലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളക്കല്ല് കൊടുക്കും” (വെളിപാട് 2:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment