ബൈബിളിൽ ഒന്നിലധികം ലാസറുകൾ ഉണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിളിൽ ലാസറസ് എന്ന പേരിൽ എത്ര പേരുണ്ട്?

ബൈബിളിൽ ലാസറസ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ലൂക്കോസിന്റെ പുസ്തകത്തിലും രണ്ടാമത്തേത് യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിലും പരാമർശിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം. മത്തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

ധനികനും ദരിദ്രനായ ലാസറും – ലൂക്കോസ്

ധനികന്റെയും ദരിദ്രനായ ലാസറിന്റെയും ഉപമ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 31-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഉപമ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്: “അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു: അവർ മോശെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റാലും അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കുകയില്ല.”

ഇത് ഒരു ഉപമയാണെന്ന് പല വസ്തുതകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചിലത് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

  • അബ്രഹാമിന്റെ മടി സ്വർഗ്ഗമല്ല (എബ്രായർ 11:8-10,16).
  • നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല (യെശയ്യാവ് 65:17).
  • മരിച്ചവർ അവരുടെ കുഴിമാടങ്ങളിലാണ് (ഇയ്യോബ് 17:13; യോഹന്നാൻ 5:28, 29). കണ്ണും നാവും മറ്റും ഉള്ള ശരീരരൂപത്തിലായിരുന്നു ധനികൻ, എന്നിട്ടും മരണം നരകത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബൈബിളിൽ പറയുന്നതുപോലെ, ശരീരം ശവക്കുഴിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുവെന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്.
  • മരണത്തിലല്ല (വെളിപാട് 22:11, 12) ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു.
  • നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകാവസാനത്തിലാണ്, അവർ മരിക്കുമ്പോഴല്ല (മത്തായി 13:40-42).

ഉപമകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഉപമകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ, മരങ്ങൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം! (ന്യായാധിപന്മാർ 9:8-15-ലെ ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കാണുക.)

മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും സഹോദരൻ ലാസർ – യോഹന്നാൻ

യേശു സഹോദരിമാരായ മറിയയെയും മാർത്തയെയും സന്ദർശിക്കുകയും മരിച്ചുപോയ അവരുടെ സഹോദരനായ ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഈ കഥയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ യഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കാനും ശവക്കുഴിയിൽ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനും യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു: എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 11:25).

മരണം ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, “നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു, പക്ഷേ അവനെ ഉണർത്താൻ ഞാൻ പോകുന്നു” (ലൂക്കോസ് 16:20-31). ബൈബിളിലെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മരണം അബോധാവസ്ഥയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ലാസറിന്റെ ഉപമ ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയാകാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ്. മരണത്തിന്റെ അബോധാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ തിരുവെഴുത്തുകൾക്കായി, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: The Intermediate State

രണ്ട് ലാസറുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ധനികന്റെയും ദരിദ്രനായ ലാസറിന്റെയും ഉപമ പറഞ്ഞ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം, തന്റെ ദൈവത്വത്തിന് കൂടുതൽ തെളിവ് നൽകുന്നതിനുള്ള യഹൂദ ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ വെല്ലുവിളിക്ക് മറുപടിയെന്നോണം, യേശു ലാസറസ് എന്ന മനുഷ്യനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അതേ അത്ഭുതം ഈ മതനേതാക്കന്മാരെ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരായ ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാൻ നയിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: