ബൈബിളിലെ ഹൈമേനിയസും അലക്സാണ്ടറും ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഹൈമെനിയസും അലക്സാണ്ടറും.

ഹൈമേനിയസിനെയും അലക്‌സാണ്ടറെയും കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമൊഥെയൊസിനുള്ള തന്റെ ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി: “മകനേ, തിമൊഥെയൊസേ, നിന്നെക്കുറിച്ചു മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ നിനക്കു ഏല്പിക്കുന്നു; നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവയെ അനുസരിച്ചു നല്ല യുദ്ധസേവ ചെയ്ക. ചിലർ നല്ല മനസ്സാക്ഷി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു അവരുടെ വിശ്വാസക്കപ്പൽ തകർന്നുപോയി. ഹുമനയൊസും അലെക്സന്തരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ ആകുന്നു; അവർ ദൂഷണം പറയാതിരിപ്പൻ പഠിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവരെ സാത്താനെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” (1 തിമോത്തി 1:18-20).

എഫെസൊസിലെ സഭയിൽ സത്യത്തെ എതിർത്ത ദുഷ്ടരായ വ്യക്തികളായിരുന്നു ഹൈമെനിയസും അലക്‌സാണ്ടും. തത്ഫലമായി, അവർ “വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കപ്പൽ തകർച്ച സഹിച്ചു” അങ്ങനെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവരെ “സാത്താനെ ഏല്പിച്ചു”

2 തിമൊഥെയൊസ് 2:17-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വഴിപിഴച്ച  ഉപദേശങ്ങളുടെ അതേ അദ്ധ്യാപകൻ തന്നെയായിരുന്നു ഹൈമെനിയസ്. കലാപത്തിനും ദൈവവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം  വിളിക്കപ്പെട്ട അപമാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയാണ്. പിന്നീട്, മറ്റൊരു വ്യാജാഅദ്ധ്യാപകൻ ഫിലേത്തസുമായി ഹിമെനിയൂസിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു  (2 തിമോത്തി 2:17).

അലക്‌സാണ്ടറിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതി, “ചെമ്പുപണിക്കാരനായ അലക്‌സാണ്ടർ എന്നെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചു. കർത്താവ് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നിങ്ങളും അവനെ സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം അവൻ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ അതിയായി എതിർത്തു. എന്റെ ആദ്യ എതിർപ്പിൽ ആരും എന്നോടൊപ്പം നിന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു. അവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താതിരിക്കട്ടെ” (2 തിമോത്തി 4:14-16). അലക്സാണ്ടറും പൗലോസിന്റെ മറ്റൊരു എതിരാളിയായിരുന്നു, എന്നാൽ 1 തിമോത്തി 1:19-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ അലക്സാണ്ടർ തന്നെയാണോ ഇദ്ദേഹം എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

തിമോത്തി റോമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, അലക്സാണ്ടറിന്റെയും അവന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെയും ദുഷിച്ച വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷേ അലക്‌സാണ്ടർ പൗലോസുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ വിചാരണയിൽ അപ്പോസ്‌തലനെ നിരാകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അലക്‌സാണ്ടറിന്റെ ശ്രമം പ്രതികൂലമായ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ഫലം വ്യക്തമായി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അലക്സാണ്ടർ  അല്പകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജയം നേടിയെങ്കിലും തന്റെ നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ ഇത് പോളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിചാരണയ്ക്കിടെ ആദ്യത്തെ വാദം കേൾക്കലിൽ സംഭവിച്ചു. സാധാരണ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയതിനൊപ്പം, റോമിന് തീയിടാൻ തുടങ്ങിയ കുറ്റവും പൗലോസിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കാം.

സഭാ കുറ്റവാളികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം?

ഹൈമെനിയൂസും അലക്സാണ്ടറും വിശ്വാസത്തെ എതിർത്തതിനാൽ (1 തിമോത്തി 1:19) അവരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു: “ “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ, നിങ്ങളും എന്റെ ആത്മാവും, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ” “കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാളിൽ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്, അങ്ങനെയുള്ളവനെ ജഡത്തിന്റെ നാശത്തിനായി സാത്താന് ഏല്പിക്കുക.”(1 കൊരിന്ത്യർ 5:4-5).

ദുഷ്ടനായ അംഗത്തെ പുറത്താക്കിയ കാര്യം പരിഹാരമായിരുന്നു. ഹൈമേനിയസിന്റെയും അലക്‌സാണ്ടറിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇതു സത്യമായിരുന്നു. കുറ്റവാളിയെ അവന്റെ അപകടകരമായ അവസ്ഥ കാണാനും അവന്റെ ദുഷിച്ച വഴികൾ മാറ്റാൻ അവനെ സഹായിക്കാനും സഭയുടെ ശിക്ഷണം നടത്തണം. അവന്റെ തെറ്റിന്  ശിക്ഷണം ലഭിച്ചതിനാൽ, പാപിയെ ദൈവഭക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ക്ഷണിക്കാം.

സഭയുടെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും പ്രതികാരമാകരുത്, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ആയിരിക്കണം. പുറത്താക്കപ്പെട്ട അംഗം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നായിരിക്കണം. അവന്റെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ അവനെ സഹായിക്കാൻ സഭാംഗങ്ങൾ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം (റോമർ 15:1; ഗലാത്യർ 6:1, 2; എബ്രായർ 12:13).

“എന്നാൽ അവൻ സഭയെ കേൾക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജാതീയനെപ്പോലെയും നികുതിപിരിവുകാരനെപ്പോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ” (മത്തായി 18:17). കുറ്റവാളിയെ വെറുക്കണമെന്നോ ഒഴിവാക്കണമെന്നോ അവഗണിക്കണമെന്നോ ഇതിനർത്ഥമില്ല. കുറ്റക്കാരനായ മുൻ അംഗത്തിനും അംഗമല്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ സഭയിൽ നിന്ന് സ്വയം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, അംഗങ്ങൾ അവനുമായി യോജിപ്പുള്ളവരാണെന്നോ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതോ ആയ രീതിയിൽ അവനുമായി കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.