ബൈബിളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പൊരുത്തക്കേടുകളായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


വ്യത്യാസങ്ങളും പൊരുത്തക്കേടുകളും

ബൈബിളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പൊരുത്തക്കേടുകളായി അർത്ഥമാക്കണമെന്നില്ല. തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻവിധികളില്ലാതെ ബൈബിൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഏറ്റവും യോജിപ്പുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ഒരു പുസ്തകമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം, “ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ മകനോടൊപ്പം ജോഗിംഗിന് പോയി.” അതേ മനുഷ്യൻ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം, “ഇന്നലെ, ഞാൻ എന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തിനൊപ്പം പാർക്കിൽ പോയി.” രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും, വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, ശരിയായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനും അവന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തുമായ ജോണിനൊപ്പം ജോഗിംഗിന് പോയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, മകൻ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കാം. എന്തായാലും, ഇവ പൊരുത്തക്കേടുകളല്ല.

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ അവന്റെ ശവകുടീരത്തിങ്കൽ വന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പരാമർശിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നോ, അതോ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര കുറച്ച് പേരുകൾ മാത്രം പരാമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ (യോഹന്നാൻ 20:1; മത്തായി 28:1; ലൂക്കോസ് 24:1)?

ആ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മഗ്ദലന മറിയം കല്ലറയ്ക്കലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാതെ യോഹന്നാൻ അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ രേഖ സത്യമാകുമോ? അതെ, അതിന് കഴിയും. സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരുടെ വിവരണങ്ങൾക്കിടയിൽ തീർച്ചയായും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അവ വൈരുദ്ധ്യമല്ല.

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ചിലർ യുക്തിരഹിതരായിത്തീരുകയും വ്യത്യസ്ത വിവരണങ്ങൾ “വൈരുദ്ധ്യാത്മക”മായിരിക്കണം എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു വൈരുദ്ധ്യമല്ല. വ്യത്യസ്‌തമായ 40 വ്യത്യസ്‌ത എഴുത്തുകാർ എഴുതിയ, വ്യത്യസ്‌ത ആളുകൾക്ക്‌ വ്യത്യസ്ത ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ നീണ്ട കാലയളവിലും വ്യത്യസ്ത ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലും, എഴുതിയ 66 ചെറിയ പുസ്‌തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്‌തകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്‌ വ്യത്യസ്‌തവും എന്നാൽ വസ്‌തുതയുമുള്ള പദങ്ങളാണ്‌ എന്നതാണ്‌ വസ്‌തുത.

ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വന്തം കോണിൽ നിന്ന് എഴുതിയതും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിവരിക്കുന്നതുമായ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും രചനകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. തീർച്ചയായും ആളുകൾ കാര്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം ധാരണയിൽ നിന്നും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും കണ്ടത് പങ്കിടാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment