ബൈബിളിലെ മുൻകാല പ്രാവചനിക അടയാളങ്ങളിൽ ചിലത് ഏതൊക്കെയാണ്?

BibleAsk Malayalam

ബാബിലോണിലെ രാജാവായ നെബൂഖദ്‌നേസറിന് (ദാനിയേൽ 2) നൽകിയ ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ പ്രവചന ചരിത്രപ്രധാനമായ വിശാലദൃശ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം രാജാവിന് അറിയില്ലെങ്കിലും, ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകനായ ദാനിയേലിന് വ്യാഖ്യാനം വെളിപ്പെടുത്തി. ദാനിയേലിന്റെ കാലം മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വരെയുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും പതനവും ഈ ദർശനം വെളിപ്പെടുത്തി. വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്തായ പ്രതിമയുടെ പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ച്, തന്റെ മക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം മഹത്തായ രാജ്യം, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും വരെ, അവസാനത്തെ ഭൗമിക രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു. ഈ അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരുന്നതും പോകുന്നതും ചരിത്രം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാനിയേൽ 2 ലെ പ്രാവചനിക അടയാളങ്ങൾ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിന്റെ വിശ്വസനീയമായ സ്വഭാവത്തെ ശക്തമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഡാനിയൽ 2-നെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: ഡാനിയൽ 2-ന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ്?

പഴയനിയമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത മരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും 125-ലധികം പ്രവചനങ്ങൾ കാണാം. ഇവയെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം കൃത്യമായ പ്രവാചക അടയാളങ്ങളാണ്. ചില മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ യേശു നിറവേറ്റി. link: Messianic Prophecies Jesus Fulfilled

മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഡാനിയേൽ 9-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി കണക്കാക്കുകയും യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും വിജാതീയർക്ക് സുവിശേഷം നൽകുന്നതിന്റെയും വർഷത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തു. ദാനിയേൽ 9-നെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: എഴുപത് ആഴ്ച പ്രവചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു?

കൂടാതെ, ദാനിയേൽ 8-ൽ കാണുന്ന ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കാൻ ദാനിയേൽ 9-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തിനുശേഷം (ബിസി 457) ജറുസലേമിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം മുതൽ 2,300 വർഷം ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗീയ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഏറ്റവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച സമയം വരെ ഇത് നീണ്ടുനിന്നു (എഡി 1844) എന്നുമാത്രമല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യരാശിക്ക് അവന്റെ അന്തിമ സന്ദേശം നൽകി. 2,300 പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/what-is-the-significance-of-the-year-1844/

മുൻകാല പ്രാവചനിക ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളുടെ നിവൃത്തി കാണുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ഭാവി ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളും അവ നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ കൃത്യമായി സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാനാകും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: