ബൈബിളിലെ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരൻ ആരായിരുന്നു?

BibleAsk Malayalam

യിസ്‌ഹാക്കിന്റെ മകനും ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യാക്കോബിനെ തന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിൽ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനായി ചിത്രീകരിച്ചു. യാക്കോബ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “കുതികാൽ പിടിക്കുന്നവൻ, വഞ്ചകൻ, ചതിയൻ , , ” എന്നാണ്. അവന്റെ അമ്മ അവനെയും അവന്റെ സഹോദരനായ ഏശാവിനെയും പ്രസവിച്ച ജനനസമയത്താണ് യാക്കോബിന് അവന്റെ പേര് ലഭിച്ചത്‌” (ഉല്പത്തി 25:26).

യാക്കോബ് ഏശാവിനെ വഞ്ചിച്ചു

ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ, ഏശാവ് വിശന്നപ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന പാത്രത്തിലെ പായസ്സത്തിന് പകരമായി ജേക്കബ് തന്റെ സഹോദരനെ തന്റെ ജന്മാവകാശത്തിൽ നിന്ന് കബളിപ്പിച്ചു. “നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഇന്നു എനിക്കു വിൽക്കുക എന്നു യാക്കോബ് പറഞ്ഞു” (ഉല്പത്തി 25:31). തന്നെയും തന്റെ സഹോദരനെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ജനനസമയത്ത് നൽകപ്പെട്ട പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് യാക്കോബിന് പൂർണ്ണമായി അറിയാമായിരുന്നു. യാക്കോബ് നേതാവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം പ്രവചിക്കുന്നു “ഒരു ജനം മറ്റേതിനെക്കാൾ ശക്തരും മുതിർന്നവർ ഇളയവരെ സേവിക്കും” (ഉല്പത്തി 25:23).ജന്മാവകാശമായ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവനെ അയോഗ്യനാക്കുന്ന ഒരു പാപ സ്വഭാവം ഏശാവിനു ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് കർത്താവ് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ യാക്കോബ് കാര്യങ്ങൾ തന്റെ കൈയിലെടുത്തു. യാക്കോബിൻറെ സഹോദരനോടുള്ള തന്റെ നിർദ്ദേശം ലജ്ജാകരമായിരുന്നു. അത് അക്ഷമയുടെ ഒരു മനോഭാവവും ദൈവിക പരിപാലനത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവും കാണിച്ചു.

ജേക്കബ് ഐസക്കിനെ വഞ്ചിച്ചു

പിന്നീട്, യാക്കോബ് മറ്റൊരു തട്ടിപ്പ് നടത്തി, അവിടെ ഐസക്കിന്റെ കാഴ്ചകുറവ് മുതലെടുത്ത് ജന്മാവകാശ അനുഗ്രഹം നേടി. തൻറെ പിതാവിനെ ഏശാവ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ, യാക്കോബ് ഏശാവിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും കൈകളിൽ ആട്ടിൻ തോൽ ഇടുകയും ചെയ്തു, അവന്റെ കൈകൾ സഹോദരന്റെ കൈകൾ പോലെ രോമമുള്ളതായി തോന്നി. “യാക്കോബ് അപ്പനോടു: ഞാൻ നിന്റെ ആദ്യജാതൻ ഏശാവു; എന്നോടു കല്പിച്ചതു ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു; എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു എന്റെ വേട്ടയിറച്ചി തിന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു” (ഉല്പത്തി 27:19). യാക്കോബ് വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹ വാഗ്ദത്തം സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിന്നില്ല, പകരം അത് നേടാനായി അവൻ വഞ്ചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു.

നല്ല വാർത്ത

എന്നാൽ യാക്കോബ് തന്റെ വഞ്ചനയുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അനുതപിക്കുകയും കർത്താവ് അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത (ഉല്പത്തി 32:28-30). കർത്താവ് അവനെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കൗശലത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും ഒരു ലാഞ്ഛനയും ഇല്ലാതായി. സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തിനു പകരം, ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കൊടുക്കാനുള്ള മനോഭാവം യാക്കോബിനുണ്ടായി..

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: