ഫിലിപ്പൊസ് എന്ന സുവിശേഷകൻ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഫിലിപ്പൊസ് എന്ന സുവിശേഷകൻ യഥാർത്ഥ “മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷ ” അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കൻമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഡീക്കൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തെഫാനോസ് എന്ന പേരിലാണ്. “ഈ വചനം ജനക്കൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ തേഫാനോസിനെയും ഫിലിപ്പോസ്, പ്രൊക്കോറസ്, നിക്കാനോർ, ടിമോൻ, പർമെനാസ്, അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നുള്ള നിക്കോളാസ് എന്നിവരെയും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു” (അപ്പ. 6:5). യേശു അയച്ച എഴുപത്തിരണ്ടുപേരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് ബൈബിൾ വിദ്യാർഥികൾ അനുമാനിക്കുന്നു (ലൂക്കാ 10:1).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ “സുവിശേഷകന്റെ” (പ്രവൃത്തികൾ 8:5-13, 26-40) എന്നാണ് വിവരിച്ചത്. സുവിശേഷകന്റെ പദവി ഒരു തലക്കെട്ടായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രത്യേക ദാനം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിവരണമായിട്ടാണ് (എഫെസ്യർ 4:11; പ്രവൃത്തികൾ 13:1).

ഫിലിപ്പൊസ് വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു, എന്നാൽ പ്രവൃത്തികൾ 8: 1-ൽ “വലിയ പീഡനം” നടന്നപ്പോൾ, അവൻ ശമര്യയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി ജറുസലേം വിട്ടു (പ്രവൃത്തികൾ 8: 5-12). അതിനുശേഷം, എത്യോപ്യൻ രാജ്ഞിയായ കാൻഡേസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന എത്യോപ്യൻ ഷണ്ഡന് സാക്ഷീകരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ നയിച്ചു. യെശയ്യാവ് 53-ാം അധ്യായത്തിലെ മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഷണ്ഡൻ തന്റെ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് കണ്ടു, അതിനാൽ ഫിലിപ്പോസ് “യേശുവിനെ അവനോട് പ്രസംഗിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 8:35). ഷണ്ഡൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു (പ്രവൃത്തികൾ 8:26-39). സ്നാനം കഴിഞ്ഞയുടനെ, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ അസോട്ടസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ അവൻ കൈസര്യയിൽ എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8:40).

ഒരു സുവിശേഷകനെന്ന നിലയിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ പ്രയത്‌നങ്ങൾ അവനെ അവസാനമായി കണ്ടത് കൈസര്യയുടെ അതിരുക്കഴിഞ്ഞു പോയാതായിട്ടാണ് (പ്രവൃത്തികൾ 8:40). തേഫാനോസിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്നുള്ള പീഡനത്തിനിടെ വിദേശത്ത് ചിതറിപ്പോയ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം പലസ്തീനിന്റെയും ഫൊനീഷ്യയുടെയും തീരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിരിക്കാം (പ്രവൃത്തികൾ 11:19).

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, പൗലോസും ലൂക്കോസും കൈസര്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഫിലിപ്പോസിനെ സന്ദർശിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു (അപ്പ. 21:8). ഫിലിപ്പോസും ലൂക്കോസും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഇതാദ്യമായിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പോസും പൗലോസും വഴിമുട്ടുന്നത് ആദ്യമായാണ്. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിവാഹിതരായ നാല് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രവചന വരം നൽകപ്പെട്ടു, അവർക്കെല്ലാം പ്രവചനവരം ഉണ്ടായിരുന്നു (അപ്പ. 21:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments