പൗലോസ് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ മരിച്ചു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പൗലോസ് എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. 67-ലെ അഞ്ചാമത്തെ മിഷനറി യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം റോമിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചതായി ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ചരിത്രം

ആദ്യകാല സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യം പൗലോസിന്റെ മരണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു:

ഐ ക്ലെമന്റ് (എഡി 95-96) പോൾ തന്റെ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു – മക്‌ഡൗവൽ, സീൻ (2016-03-09). അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വിധി. പേജ് 67-70.

പോൾ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച രീതി തെർത്തുല്യൻ തന്റെ പ്രിസ്‌ക്രിപ്ഷൻ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ഹെററ്റിക്സിൽ (എഡി 200) രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മരണത്തിന് സമാനമായ ഒരു മരണം അപ്പോസ്തലനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടത് – ക്വിന്റസ് സെപ്റ്റിമിയസ് ഫ്ലോറൻസ്, ടെർടുള്ളിയൻ.“Prescription Against Heretics Chapter XXXVI.”

യൂസേബിയസ് ഓഫ് സീസറിയ തന്റെ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ (എഡി 320) പറയുന്നത്, നീറോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ഒരു പൊതു പീഡനം ഉയർത്തിയപ്പോൾ, ഏകദേശം എ.ഡി 64, റോമിന് തീയിട്ടുവെന്ന വ്യാജേന, വിശുദ്ധ പൗലോസും വിശുദ്ധ പത്രോസും പിന്നീട് അതിൽ അവരുടെ രക്തംകൊണ്ട് മുദ്രവച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ആളെ തല താഴ്ത്തി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു; ആദ്യത്തെയാളെ എ.ഡി. 64-ലോ 65-ലോ ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെടുകയും വിയ ഓസ്റ്റിയെൻസിസിൽ അടക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളും അവരുടെ ലിഖിതങ്ങളും തന്റെ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി; കൈയൂസ് എന്ന വിശുദ്ധ മനുഷ്യനെ തന്റെ അധികാരമായി ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. – സിസേറിയ, യൂസേബിയസ്. “സഭാ ചരിത്ര പുസ്തകം II അധ്യായം 25:5-6.”

ജെറോം തന്റെ De Viris Illustribus (ഓൺ Illustrious Men) (AD 392) ൽ പോൾ റോമിൽ വെച്ച് ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു – സെന്റ്, ജെറോം. “വിശിഷ്‌ട പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യായം 5.”

ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനം

പൗലോസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദം ക്ലാർക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് “ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്, അതിനാൽ ഈ അപ്പോസ്തലന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പൂർവ്വികർ പോലും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണത്തെയും നമുക്ക് ക്രിയാത്മകമായി ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല…” (ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം ആദം ക്ലാർക്ക്, പ്രവൃത്തികൾ 28:31-ൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു).

ഒരു വസ്‌തുത സത്യമായി തുടരുന്നു, പൗലോസ് തന്റെ യജമാനനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്‌തു, അവനുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു. ക്രിസ്‌തീയ വിശ്വാസത്തോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹം എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിട്ടു അവന്റെ വധശിക്ഷ പോലും. അവൻ എഴുതി: “ഞാൻ ഇതിനകം പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു, ഞാൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി, ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, വിശ്വാസം കാത്തു. ഒടുവിൽ, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസം എനിക്ക് തരും, എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും കൂടി” (2 തിമോത്തി 4:6). -8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.