പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ ചരിത്രം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


1517-ൽ വിറ്റൻബർഗ് കാസിൽ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു തീസിസുകൾ പതിപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായത്. പാപവും മറ്റ് ബൈബിൾ വിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മോചിപ്പിക്കാൻ “പാപമോചന ചീട്ട് ” വിൽക്കുന്ന കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അഴിമതി സമ്പ്രദായത്തിൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് വലിയ ഉണർവും പുനരുജ്ജീവനവും ഉണ്ടാക്കി. ഇത് വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ വലിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപ്പാത്വ അധികാരം തുരത്താൻ കാരണമായി.

നവീകരണത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള പാപ്പാത്വത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ, മതദ്രോഹവിചാരണ, പട്ടിക, ജസ്യൂട്ട് ക്രമത്തിന്റെ സംഘടന എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുറകൾ സ്വീകരിച്ചു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിനായി ജെസ്യൂട്ട്കൾ സഭയുടെ ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ സൈന്യമായി മാറി. ഏകദേശം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി. റോമിലെ സഭ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി, എന്നാൽ പൗരൻമാരെ സംബന്ധിച്ചതും, മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഒടുവിൽ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലത്ത് കത്തോലിക്കാ സഭ ഫ്രാൻസിൽ നിയമവിരുദ്ധമായതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. 1798-ൽ, ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് നെപ്പോളിയന്റെ ജനറൽ ബെർതിയറുടെ കീഴിൽ ഇറ്റലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈന്യത്തോട് പയസ് Vl മാർപാപ്പയെ തടവിലാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭരണം തുടർന്നുവെങ്കിലും, അതിന്റെ അധികാരം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു, മുൻ നാളുകളിൽ ചെയ്‌ത അതേ തരത്തിലുള്ളതോ അളവിലുള്ള അധികാരമോ പിന്നീടൊരിക്കലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 1870-ൽ, മാർപ്പാപ്പയുടെ രാജ്യങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ രാജത്വ ഐക്യനാടുകളിൽ ലയിച്ചു, മാർപ്പാപ്പയുടെ താൽക്കാലിക അധികാരം അവസാനിച്ചു, 1929-ൽ വീണ്ടും തന്റെ താൽക്കാലിക ശക്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ മാർപ്പാപ്പ സ്വമേധയാ “വത്തിക്കാനിലെ തടവുകാരനായി” മാറി.

എ.ഡി. 538-ൽ ആരംഭിച്ച പാപ്പാത്വ ഭരണം മൂന്ന് എതിർ രാജ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതിനെ പിഴുതെറിയപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്‌ത് 1798 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ഈ കാലഘട്ടം 1260 വർഷത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യമായ നിവൃത്തിയാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.