പുരുഷൻ സ്ത്രീത്വമുള്ളത് പാപമാണോ?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

എഫെമിനേറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ “മലക്കോ” എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനർത്ഥം “മൃദുവായ,” “ലോലമായ” അല്ലെങ്കിൽ “ആർദ്രതയുള്ള” എന്നാണ്. സ്‌ത്രീത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്‌ പുരുഷനേക്കാൾ സ്‌ത്രീ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവൻ ലൈംഗികമായി സജീവമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം. ചിലർ പുരുഷത്വത്തെ എതിർക്കുകയും ഭിന്നലിംഗക്കാരന്റെ പങ്ക് നിറവേറ്റുന്നതിനായി ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ആകാനും തന്റെ ലിംഗഭേദം മാറ്റാനും തീരുമാനിച്ചേക്കാം.

ഉല്പത്തി 1:27,31 പറയുന്നു, “ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണുമായി അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു… അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഭിന്നലൈംഗികതയാണ്, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇടയിൽ രൂപത്തിലും വേഷത്തിലും കൃത്യമായ അതിരുകൾ ഉണ്ട് (ഉല്പത്തി 5:2). അതിനാൽ, ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റുക എന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് പുറത്താണ്.

മോശൈക ന്യായപ്രമാണത്തിൽ, ഇതരലിംഗ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: “സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത്, പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ്. ദൈവം” (ആവർത്തനം 22:5). ആണും പെണ്ണും എന്ന വേർതിരിവ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. ഈ വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവവിരുദ്ധമായ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരുന്നു. പുരുഷത്വവും സ്ത്രീത്വവും ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഗർഭധാരണത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ ആണും പുരുഷത്വത്തിലേക്കും ഓരോ സ്ത്രീയും സ്ത്രീത്വത്തിലേക്കും വളരുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകലാണ്, അത് ഒടുവിൽ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

1 കൊരിന്ത്യർ 6:9-ൽ എഫെമിനേറ്റ് എന്ന പദം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, “അനീതിയുള്ളവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്: ദുർന്നടപ്പുകാരോ വിഗ്രഹാരാധകരോ വ്യഭിചാരികളോ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരോ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോട് തങ്ങളെത്തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരോ അരുത്.

സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കർത്താവ് ആളുകളെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവനു കഴിയില്ല. “അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവരെ അവമാനരാഗങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചു; അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവികഭോഗത്തെ സ്വഭാവവിരുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 27അവ്വണ്ണം പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവികസ്ത്രീഭോഗം വിട്ടു അന്യോന്യം കാമം ജ്വലിച്ചു ആണോടു ആൺ അവലക്ഷണമായതു പ്രവർത്തിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഭ്രമത്തിന്നു യോഗ്യമായ പ്രതിഫലം തങ്ങളിൽ തന്നേ പ്രാപിച്ചു. ” (റോമർ 1:26-27).

എന്നാൽ സ്‌ത്രീത്വത്തോട്‌ മല്ലിടുന്നവർക്ക്‌ ഒരു സന്തോഷവാർത്തയുണ്ട്‌, അവർ തന്നെപ്പോലെ വിശുദ്ധരാകാൻ പോകുമ്പോൾ പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെയും പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വാഗ്‌ദാനം കർത്താവ്‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (എഫേസ്യർ 4:23, 24). ദൈവകൃപയാൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്താനും തന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കർത്താവ് എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്, വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്: “ചോദിക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും; അന്വേഷിക്കുക, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ, നിങ്ങൾക്കു തുറക്കപ്പെടും” (മത്തായി 7:7).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

യേശുവിനെതിരെ യഹൂദന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് എന്ത് കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയത്?

Table of Contents വിപ്ലവ പ്രക്ഷോഭകൻസീസറിന് നികുതി പിന്തുണയില്ലാതെയഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്യഹൂദരുടെ പ്രേരണ This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ മതനേതാക്കൾ യേശുവിനെതിരെ ആരോപിച്ച മൂന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.(ലൂക്കാ 23:2)…

എബ്രായർ 13:2-ൽ പൗലോസ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നാം അപരിചിതരെ സ്വീകരിക്കണമോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “അപരിചിതരോട് ആതിഥ്യം കാണിക്കാൻ മറക്കരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചിലർ അറിയാതെ ദൂതന്മാരോട് ആതിഥ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു” (എബ്രായർ 13:2). പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, സഭയിലെ തങ്ങളുടെ…