പുതിയ നിയമത്തിലെ ലുദിയ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ലുദിയയുടെ രേഖ അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്‌തകത്തിന്റെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യാമൈനർ പ്രവിശ്യയിലെ തുയത്തിര നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ളവളായിരുന്നു ലുദിയ. ഈ നഗരം ചായം പൂശിയതിന് പ്രശസ്തമായിരുന്നു. ജില്ലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ലിഖിതങ്ങൾ തുയത്തിരയിൽ കരിഞ്ചുവപ്പായ ചായം പൂശുന്നവരുടെ ഒരു സംഘടിതസംഘം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ലുദിയ്ക്ക് ആ തൊഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, കാരണം അവൾ ധൂമ്രനൂൽ വിൽപനക്കാരിയായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 16:19) സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഒരുപക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സമ്പത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായിരുന്നു.

ഈജിയൻ കടൽ കടന്ന് മാസിഡോണിയയിലേക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ദർശനത്തിൽ കർത്താവ് പൗലോസിനെ വിളിക്കുകയും (പ്രവൃത്തികൾ 16:6-10) പൗലോസിനെ കാണാനും അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷനറി യാത്രയിൽ സത്യം കേൾക്കാനും ലുദിയയെയും അവളുടെ കുടുംബത്തെയും നയിച്ചു. ഇവരും മതം മാറിയവരായിരിക്കാം (പ്രവൃത്തികൾ 10:2). ഇവർക്ക്, യഹൂദമതം അവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന ഒരു “സ്കൂൾമാസ്റ്റർ” ആയിരുന്നു (ഗലാ. 3:24). ഈ സംഘം യൂറോപ്പിൽ പൗലോസിനാൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന്‌ ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു:

ബൈബിൾ രേഖ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “അതിനാൽ, ത്രോവാസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി ഞങ്ങൾ നേരെ സമോത്രേസിലേക്ക് ഓടി, അടുത്ത ദിവസം നെപ്പോളിസിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഫിലിപ്പിയിലേക്കും എത്തി, അത് മാസിഡോണിയയുടെ കോളനിയിലെ ഏറ്റവും മുൻനിര നഗരമാണ്. ഞങ്ങൾ ആ നഗരത്തിൽ കുറെ ദിവസം താമസിച്ചു. ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഞങ്ങൾ നഗരത്തിൽനിന്നു നദിക്കരയിലേക്കു പോയി; ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ചു… അവളും (ലുദിയ ) അവളുടെ വീട്ടുകാരും സ്നാനം ഏറ്റപ്പോൾ അവൾ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചു: നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കൂ. ” അങ്ങനെ അവൾ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 16:11-15).

കർത്താവ് ലുദിയയുടെ ഹൃദയം തുറക്കുകയും അവൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈയിടെ തുറന്ന ഹൃദയത്തിന് സഹായകമായ പാഠങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അധ്യാപകരെ നിലനിർത്താൻ ലിഡിയ ഉത്സുകയായിരുന്നു, അതിനാൽ, സുവാർത്ത കൊണ്ടുവന്നവരോട് അവൾ ആതിഥ്യം കാണിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments