പുതിയ നിയമത്തിലെ മത്തായി ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പ്രകാരം, മത്തായി യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അവൻ അല്ഫായിയുടെയും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗലീലിയന്റെയും മകനായിരുന്നു. ലൂക്കോസും മർക്കോസും അവനെ ലേവി എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു (മർക്കോസ് 2:14; ലൂക്കോസ് 5:27)

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്ന നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം രചിച്ചത് ഈ അപ്പോസ്തലനാണ്. AD 80 നും 90 നും ഇടയിലാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഏറെ പണ്ഡിതന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു. നാലിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഈ സുവിശേഷമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ സിറിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷം എഴുതിയത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നതിന് മുമ്പ്, മത്തായി ഒരു ചുങ്കക്കാരനും (മത്താ. 9:9; 10:3) കഫർണൗം പട്ടണത്തിലെ നികുതിപിരിവുകാരനുമായിരുന്നു (മത്തായി 9:9; 10:3). ആ സമയത്ത്, യഹൂദന്മാർ റോമൻ അധിനിവേശത്തോടൊപ്പം സ്വന്തം ആളുകളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് അവനെ നിന്ദിച്ചു-പലപ്പോഴും സത്യസന്ധതയില്ലാതെ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് (ലൂക്കോസ് 19:8).

തന്റെ പട്ടണത്തിലെ “ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന” സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ, യേശു അവനെ തന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ വിളിച്ചു. മത്തായി ഉടൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് തന്റെ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു (മത്താ. 9:9). അദ്ദേഹം തന്റെ സമ്പത്തും ക്ഷേമവും സേവന ജീവിതത്തിലേക്കും ഒടുവിൽ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്കും ഉപേക്ഷിച്ചു.

“ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം” സന്നിഹിതരായിരുന്ന “വലിയ വിരുന്നിന്” മത്തായി യേശുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു (ലൂക്കാ 5:29). യേശു മാത്യുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും, ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ അവർ അവനെ വിമർശിച്ചു (മത്താ. 9:10-11). എന്നാൽ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ ആവശ്യം. . . ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല, പാപികളെയത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത്” (മത്താ. 9:12-13; മർക്കോസ് 2:17; ലൂക്കോസ് 5:32).

ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നികുതിപിരിവുകാരനായിരുന്നതിനാൽ, മത്തായി രേഖാമൂലമുള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശീലിച്ചിരുന്നു , ചരിത്രപരമായ വിവരണങ്ങളുടെ രചയിതാവിന് ഈ യോഗ്യത തീർച്ചയായും വലിയ മൂല്യമുള്ളതായിരുന്നു.

മത്തായി ഒരു വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനായി യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു, പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും മാളികമുറിയിലെ അനുഭവത്തിന്റെയും (പ്രവൃത്തികൾ 1:10-14), പിന്നീട് യേശുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന്റെയും സാക്ഷികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഐറേനിയസ്, അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ക്ലെമന്റ് തുടങ്ങിയ സഭാപിതാക്കന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് യഹൂദന്മാരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment