പുതിയ നിയമത്തിലെ തോമസ് ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു തോമസ് (മത്തായി 10:2-4; മർക്കോസ് 3:16-19; ലൂക്കോസ് 6:14-16; പ്രവൃത്തികൾ 1:13). അവനെ ദിദിമസ് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:16; 20:24; 21:2) കൂടാതെ രണ്ട് പേരുകളുടെയും അർത്ഥം “ഇരട്ട” എന്നാണ്. ഈ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതെല്ലാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (അധ്യായങ്ങൾ 11:16; 14:5; 20:24-29; 21:2). ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ തന്നെത്തന്നെ സംശയിക്കുന്നതായി കാണിച്ചുവെങ്കിലും (യോഹന്നാൻ 20:24, 25), മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ ധീരനും വിശ്വസ്തനും കൂറുള്ളവനുമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:16).

തോമസിന്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരാമർശം യോഹന്നാൻ 11:16-ൽ കാണപ്പെടുന്നു, ലാസർ അടുത്തിടെ മരിച്ചപ്പോൾ, അപ്പോസ്തലന്മാർ യഹൂദയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അവിടെ ചില യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കല്ലെറിയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അവനോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന്നു നമുക്കും പോകാം എന്നു തോമസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പരാമർശം യോഹന്നാൻ 14:5-ൽ കാണാം. തന്റെ അനുയായികൾക്കായി ഒരു സ്വർഗീയ ഭവനം ഒരുക്കുന്നതിനായി താൻ പോകുകയാണെന്നും ഒരു ദിവസം അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ മടങ്ങിവരുമെന്നും യേശു പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തോമസ് പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, അങ്ങ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വഴി അറിയും?

കൂടാതെ, യോഹന്നാൻ 20: 24-29 ൽ, യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യൻ ആദ്യം എങ്ങനെ സംശയിച്ചുവെന്ന് പരാമർശമുണ്ട്. തോമസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പാട് അടയാളം കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ എന്റെ വിരൽ ഇടുകയും അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു എന്റെ കൈ ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല (വാക്യം 25). എന്നാൽ യേശു പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അപ്പോസ്തലനെ അവന്റെ മുറിവുകളിൽ തൊടാനും അവനെ കാണാനും ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ, ശിഷ്യൻ തന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു: എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ (വാക്യം 28). അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: തോമാസ്, നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടു വിശ്വസിച്ചു; കാണാത്തവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ (വാ. 29).

പരമ്പരാഗതമായി, വിശ്വസ്തനായ ശിഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം തദ്ദേശീയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോസ്തലനായ തോമസ് അവർക്ക് കൈമാറിയതായി കരുതപ്പെടുന്ന സുവിശേഷ കഥയുടെ ഒരു പതിപ്പ് അവരുടെ കൈവശമുണ്ട്. മദ്രാസിനടുത്തുള്ള സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നതഭൂമിയിൽ അപ്പോസ്തലൻ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതായി അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്പോസ്തലൻ പാർത്തിയയിലും പേർഷ്യയിലും പ്രവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരെപ്പോലെ അപ്പോസ്തലന്റെ വിശ്വസ്ത ജീവിതം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ അവസാനിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment