പുതിയ നിയമത്തിലെ ഡോർക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ തബിത ആരായിരുന്നു?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ഡോർക്കാസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പേരിന്റെ അർത്ഥം “ഗസൽ” (ഒരു ചെറിയ, മെലിഞ്ഞ ഉറുമ്പ്)എന്നാണ്. കൂടാതെ, തബിത എന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ (2 രാജാക്കന്മാർ 12:1; 2 ദിനവൃത്താന്തം 24:1), അല്ലെങ്കിൽ സിബിയ (1 ദിനവൃത്താന്തം 8:9) എന്ന ഹീബ്രു നാമമായ സിബിയയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അരാമിക് നാമമാണ്, അതിന് അതേ അർത്ഥമുണ്ട്. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ ഒരു നഗരമായ ജോപ്പ (പ്രവൃത്തികൾ 9:36) എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഡോർക്കാസ് അഥവാ തബിത താമസിച്ചിരുന്നത്.

അവളുടെ ശുശ്രൂഷ

ജോപ്പയിലെ സഭയിൽ ഡോർക്കസ് ഒരു ഡീക്കത്തിയയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. പള്ളിയിലെ വിധവകൾക്കായി അവൾക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 6:1; 9:39). അവളുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് ഏഴ് ഡീക്കൻമാരിൽ ഒരാളായ ഫിലിപ്പാണ് (പ്രവൃത്തികൾ 6:3, 5). ഡോർകാസ് അവളുടെ അനുകമ്പയെ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു: അവൾ അവളുടെ സേവനങ്ങൾ “അവൾ വളരെ സൽപ്രവൃത്തികളും ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുപോന്നവളായിരുന്നു. ” (പ്രവൃത്തികൾ 9:36). ഈ രീതിയിൽ, അവൾ തന്നെത്തന്നേയും തന്റെ സ്വത്തുക്കളും നൽകി.

ഡോർക്കസിന്റെ മരണം

ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഒരു ദിവസം ഡോർക്കാസ് രോഗബാധിതയായി മരിച്ചു. അവളുടെ ശരീരം കഴുകി (അപ്പ. 9:36) മിഷ്‌നയിലെ “മരിച്ചവരുടെ ശുദ്ധീകരണം” എന്ന ആചാരമനുസരിച്ച് (ശബ്ബത്ത് 23. 5, സോൺസിനോ എഡി. ഓഫ് ടാൽമൂഡ്, പേജ് 771). ഡോർകാസ് ശരിക്കും മരിച്ചുവെന്നും അബോധാവസ്ഥയിൽ അല്ലെന്ന്‌ ഈ പ്രവൃത്തി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

യഹൂദ ആചാരപ്രകാരം, മരണദിവസം (പ്രവൃത്തികൾ 5:6, 10) ശവസംസ്കാരം നടന്നു. എന്നാൽ ദൈവിക ഇടപെടൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് പള്ളി അവളുടെ സംസ്‌കാരം വൈകിപ്പിച്ചു. അവർ അവളുടെ മൃതദേഹം മുകളിലെ മുറിയിൽ കിടത്തി. ജോപ്പനടുത്തായിരുന്നു ലിദ്ദ. അതിനാൽ, പത്രോസ് ലിദ്ദയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടപ്പോൾ, അവർ രണ്ടുപേരെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ച്, “ദയവായി ഉടൻ വരേണമേ!” എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. (വാക്യം 38). പത്രോസ്‌ ഐനിയസിനെ സുഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, അവൻ ഡോർക്കസിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു.

ഒരു അത്ഭുതത്തിനായി പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

ഉടനെ, പത്രോസ് പ്രതികരിച്ചു, അവൻ അവൾ കിടന്നിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. പല വിധവകളും അവിടെ അവളുടെ മരണത്തിൽ വിലപിച്ചു. അവർ എല്ലാവരും പത്രോസിനെ കാണിച്ചു “ഡോർക്കാസ് അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളും” (പ്രവൃത്തികൾ 9:39).

ആളുകൾ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ വിലപിച്ചതിനാൽ (അപ്പ. 9:39), പത്രോസ് അവരെയെല്ലാം മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി (വാക്യം 40). അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, യായീറസിന്റെ മകളെ (മർക്കോസ് 5:39, 40) സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവൻ തന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന്, വിധവയുടെ കുട്ടിയെ ഉയിർപ്പിക്കാൻ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പത്രോസ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു (1 രാജാക്കന്മാർ 17:17-23), ഷൂനേംകാരിയുടെ മകനെ (2 രാജാക്കന്മാർ 4:33) ഉയിർപ്പിക്കാൻ എലീശാ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ, ആദിമ സഭ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അതിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു.

ദൈവം ഉത്തരം നൽകുന്നു

തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം പത്രോസിന് ലഭിച്ചു. അതിനാൽ, അവൻ സ്ത്രീയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു: “തബിത്താ, എഴുന്നേൽക്കൂ.” അവൾ കണ്ണുതുറന്നു, പത്രോസിനെ കണ്ടു അവൾ എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു” (വാക്യം 40). തുടർന്ന്, അവളെ പുതുതായി വന്നവർക്ക് പത്രോസ് ജീവനോടെ അവതരിപ്പിച്ചു (വാക്യം 41).

തൽഫലമായി, ഈ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പ്രചരിച്ചു. ജോപ്പയുടെ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഉണർന്നു, സുവിശേഷ സന്ദേശത്തിന് വലിയ പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയും അനേകർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അത്ഭുതത്തിലൂടെ ദൈവം തന്റെ ശക്തിയും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും കാണിച്ചു. (ഗലാത്യർ 2:10). കാരണം ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന മതം “അനാഥരെയും വിധവകളെയും അവരുടെ ദുരിതത്തിൽ നോക്കുക” എന്നതാണ് (യാക്കോബ് 1:27). ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബാഹ്യ തെളിവുകളിൽ പ്രകടമാകും (മീഖാ 6:8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

ഭൂതോപദ്രവങ്ങൾ , പ്രേതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)പ്രേതാൽമാവു പ്രേതങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ ആത്മാക്കൾ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളല്ല. മരിച്ചയാൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മരിച്ചവർ…

അന്തരിച്ച ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബൈബിൾപരമാണോ?

Table of Contents മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബൈബിൾപരമാണോ ?മരണശേഷം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമുണ്ടോ?മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ യേശു കഷ്ടപ്പെട്ടുഅബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് മരണംപുനരുത്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും ലഭിക്കും This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബൈബിൾപരമാണോ…