പാപം നമ്മെ അനീതിമാന്മാരാക്കുന്നത്  എങ്ങിനെ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പാപം ദൈവനിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 3:4). അത് കർത്താവിനെതിരായ മത്സരമാണ് (ആവർത്തനം 9:7; ജോഷ്വ 1:18). നമ്മെ നയിക്കാനും, ജീവിതം പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാനും, തിന്മയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനും, നന്മയ്ക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ദൈവം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി (പുറപ്പാട് 20:1). പാപം നമ്മെ അനീതികളാക്കുന്നു, കാരണം അത് നന്മയെ നിരാകരിക്കാനും തിന്മ ചെയ്യാനും കാരണമാകുന്നു, അത് ആത്യന്തികമായി വേദനയിലേക്കും കഷ്ടപ്പാടിലേക്കും നിത്യ മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. പാപം നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെയാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കലാപത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ലൂസിഫർ. അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം നിരസിച്ചു, അത് അവന്റെ പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു (യെശയ്യാവ് 14:12-15). ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ സാത്താൻ ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചു, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്‌തപ്പോൾ, അവർക്ക് തങ്ങളുടെ തികഞ്ഞ നീതിയുടെ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു. റോമർ 5:12 പറയുന്നത് ആദാമിലൂടെ പാപം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും  പ്രവേശിച്ചു കാരണം  “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അവന്റെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് (റോമർ 13:8-10, ഗലാത്യർ 5:14). തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനാണ് യേശു വന്നത്. അതിനാൽ അവൻ തെളിയിക്കപ്പെട്ട നിയമമാണ് (എബ്രായർ 10:9). നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാം യേശുവിലേക്ക് നോക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം പകർത്തുകയും വേണം. “എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്തു കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിപോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ്സു പ്രാപിച്ചു അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18).

ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ  ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിവർത്തനമാണ് രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം (മത്തായി 5:48). അതിനാൽ, നിയമം ദൈവത്തിന്റെയും ക്രിസ്തുവിന്റെയും സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; രക്ഷാപദ്ധതി എല്ലാ പുണ്യവും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപ നൽകുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 5:4-5).

പാപത്തിന്റെ മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം യേശുവിന്റെ ശുദ്ധീകരണ രക്തത്തിലൂടെയാണ്, അത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനം മാത്രമല്ല, പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയവും അതിന്റെ മാരകമായ പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും കൃപയും നൽകുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.