പഴയനിയമത്തിലെ ഹബക്കൂക്ക് ആരായിരുന്നു?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിളിലെ 12 ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഹബക്കൂക്ക്. ഹബക്കൂക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “ആലിംഗനം” എന്നാണ്. ബിസി 586-ൽ ബാബിലോണിയക്കാരുടെ ഉപരോധത്തിനും ജറുസലേം പിടിച്ചടക്കുന്നതിനും അധികം താമസിയാതെ, ബിസി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രവാചകനായ ഹബക്കൂക്ക് തന്റെ പുസ്തകം എഴുതിയതായി പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ബാബിലോൺ ജനതയുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം പെട്ടെന്നുതന്നെ അവരുടെമേൽ വരുത്താനിരിക്കുന്ന വിപത്ത് പ്രവാചകന് അറിയാമായിരുന്നു, ഒടുവിൽ യഹൂദയുടെ അടിമത്തത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടകാലം. അതുകൊണ്ട്, ഹബക്കൂക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ദൈവത്തിന്റെ കടുത്ത ശത്രുക്കളായിരുന്ന വിജാതീയ ബാബിലോണിന്റെ മേലുള്ള ദൈവിക ന്യായവിധി പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു.

യെശയ്യാവിനെപ്പോലെ ഹബക്കൂക്ക് ഒരു സുവിശേഷ പ്രവാചകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അവൻ വിശുദ്ധിക്കും വിശ്വാസത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കൽദായരുടെ അഭിമാനത്തെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവിക പാതയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ അനുസരണത്തെയും അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പാപികളെ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹബക്കൂക്കിന്റെ പുസ്തകം ഉത്തരം നൽകുന്നു, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം നൽകുന്ന ഉത്തരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വിശുദ്ധരെ കഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും.

ഹബക്കൂക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കർത്താവും അവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്. “നീതിമാൻ തന്റെ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നതാണ് പ്രധാന സന്ദേശം. തന്റെ ജനത്തോടും ലോകത്തോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തെയും നീതിയെയും കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ താൻ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് കർത്താവ് ക്ഷമയോടെ പ്രവാചകന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അതനുസരിച്ച്, എല്ലാ മനുഷ്യരും അവന്റെ മുമ്പാകെ “നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത്” നന്നായിരിക്കും (വാ. 20) അവന്റെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്.

ഹബക്കൂക്ക് യഹൂദയുടെ പാപങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും തന്റെ ജനം ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും കൽദയർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്. തന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ, കർത്താവ് ഹബക്കൂക്കിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹൃദയത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേല്യരുടെ ശിക്ഷ അവരുടെ നിത്യനന്മയ്ക്കാണെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ദുഷ്ട ബാബിലോണിന്റെ ഭൗമിക സമൃദ്ധി അവസാനിക്കും. (അധ്യായം 3).

തുടർന്ന്, പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് തന്റെ ദൈവിക നീതിയെ കരുണയുമായി സംയോജിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു (അധ്യായം 3: 1, 2). ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ വിജയത്തിലും വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ഹബക്കുക്ക് തന്റെ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ പറയുന്നു, “അത്തിവൃക്ഷം പൂക്കില്ലെങ്കിലും… വയലുകൾ ആഹാരം തരുന്നില്ലെങ്കിലും… എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും, എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും.. യഹോവയായ ദൈവം എന്റെ ശക്തിയാണ്… അവൻ ഉന്നതികളിന്മേൽ എന്നെ നടക്കുമാറാക്കുന്നു…..” (vs. 17-19).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x