Site icon BibleAsk

പരിണാമവാദിക്ക്, ധാർമ്മികത എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു?

ധാർമ്മികതയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകി: “ഒരു വ്യക്തിപരമായ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിലോ പ്രതികാരവും പ്രതിഫലവും ഉള്ള ഒരു ഭാവി അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചോ ഉറപ്പുള്ളതും വർത്തമാനകാലവുമായ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭരണം സാധ്യമാണ്. എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, ഏറ്റവും ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ അവനു ഏറ്റവും മികച്ചതായി തോന്നുന്ന പ്രേരണകളും സഹജവാസനകളും പിന്തുടരുക മാത്രമാണ്” ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ആത്മകഥ, 1958, ന്യൂയോർക്ക്: ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു. നോർട്ടൺ, പി. 94.

ഈ ഫലത്തിൽ പരിണാമവാദിയായ ഡാൻ ബാർക്കർ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: “എല്ലായ്‌പ്പോഴും തികച്ചും ശരിയോ തെറ്റോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അവരിൽ തന്നെയുമില്ല. അത് സന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും തീർത്തും ശരിയോ തെറ്റോ ആയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് പേരിടാൻ കഴിയില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എനിക്ക് ഒരു അപവാദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും” ബാർക്കർ, ഡാൻ ആൻഡ് പീറ്റർ പെയ്ൻ (2005), “ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ദൈവം ആവശ്യമാണോ?” http://www.ffrf.org/about/bybarker/ethics_debate.php.

ഒരു പരിണാമവാദിയായ വില്യം പ്രൊവിൻ ദൃഢമായി പറയുന്നു: “ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല.” “പരിണാമം: സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയും ശിക്ഷയും ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവും,” 1998, http://eeb.bio.utk.edu/darwin/DarwinDayProvineAddress.htm. അതിനാൽ, പരിണാമവാദിക്ക് ശരിയും തെറ്റും ഇല്ല; മനുഷ്യന്റെ “പ്രേരണകളും സഹജവാസനകളും” അല്ലാതെ മറ്റൊരു ധാർമ്മിക നിലവാരവുമില്ല; ഒരു വ്യക്തിയെ അധാർമിക പെരുമാറ്റം ആരോപിക്കാൻ ഒരു നിയമത്തിനും കഴിയില്ല.

ശരിയും തെറ്റും എന്ന ആശയം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

ശരി എന്താണെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ നൽകിയ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും എന്ന ആശയം ലഭിക്കുന്നത്. ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? കൊലപാതകം, മോഷണം, നുണ പറയൽ തുടങ്ങിയവ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ശരിയായ മനസ്സുള്ള ആരും താമസിക്കില്ല. ശരിയുടെയും തെറ്റിന്റെയും നിയമങ്ങൾ സമൂഹത്തെ അരാജകത്വത്തിൽ നിന്നും കലാപത്തിൽ നിന്നും ഒടുവിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വരികളിൽ, നീതിയുടെ അസ്തിത്വം ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് “വെറും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ” സി.എസ്. ലൂയിസ് വിശദീകരിച്ചു, “ദൈവത്തിനെതിരായ എന്റെ വാദം പ്രപഞ്ചം വളരെ ക്രൂരവും അനീതിയുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ നീതിയും അനീതിയും എന്ന ആശയം എനിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു? ഒരു നേർരേഖയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ധാരണയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വരയെ വളഞ്ഞതായി വിളിക്കില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അനീതി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത്…? തീർച്ചയായും, ഇത് എന്റെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ ആശയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ആശയം ഉപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ, ദൈവത്തിനെതിരായ എന്റെ വാദവും തകർന്നു-ലോകം ശരിക്കും അനീതിയാണെന്ന് പറയുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് എന്റെ സ്വകാര്യ ഭാവനകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ, ദൈവം ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ – മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യാഥാർത്ഥ്യം മുഴുവൻ അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് – യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം – അതായത് എന്റെ നീതി എന്ന ആശയം – അർത്ഥപൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. . തത്ഫലമായി, നിരീശ്വരവാദം വളരെ ലളിതമാണ്” 1952, പേജ് 45-46, ന്യൂയോർക്ക്: സൈമൺ ആൻഡ് ഷൂസ്റ്റർ.

നിരീശ്വരവാദികൾ ധാർമ്മികത നിരസിക്കണം, കാരണം അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആവശ്യമില്ല, അധാർമ്മികതയ്ക്ക് അർത്ഥമില്ലെങ്കിലും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Exit mobile version