പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ആദ്യമായി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചത് ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഏതാണ്ട് എ.ഡി. 44-ൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ആദ്യത്തെയാളാണ് യാക്കോബ്. ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, “ആ കാലത്തു ഹെരോദാരാജാവു സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു കൈ നീട്ടി. യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അവൻ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 12:1, 2). രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കാൻ ഹെരോദാവ് അഗ്രിപ്പാ യാക്കോബിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ തക്ക പ്രാധാന്യമുള്ളയാളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആദിമ സഭയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നാണ്.

യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ (മത്താ. 14:10), അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബിന്റെ ശിരഛേദം കാണിക്കുന്നത് റോമൻ ശിക്ഷാ രീതികൾ അവലംബിച്ച ഒരു സിവിൽ ഭരണാധികാരിയാണ് അവന്റെ മരണം വിധിച്ചത് (മത്താ. 20:23). അപ്പോസ്‌തലൻ ദൈവദൂഷണത്തിനോ മതവിരുദ്ധതയ്‌ക്കോ കുറ്റക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ, സൻഹെഡ്രിൻ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വിധിക്കുമായിരുന്നു. അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ക്ലെമൻറിൽ നിന്നുള്ള യൂസേബിയസ് (സഭാചരിത്രം ii. 9) സംരക്ഷിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം, തന്റെ ഇരയുടെ വിശ്വാസവും ക്ഷമയും കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ കുറ്റാരോപിതൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

അവന്റെ പിതാവ് സെബെദി ഗലീലി കടലിലെ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. സലോമി, അവന്റെ അമ്മ (മർക്കോസ് 15:40; മത്താ. 27:56), ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും അവളുടെ വസ്തുവകകൊണ്ടു “അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും” ചെയ്ത ദൈവഭക്തയായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 8:3). കർത്താവിന്റെ മരണശേഷം യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തെ തന്റെ സഹോദരൻ പ്രിയപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ പരിപാലിച്ചു (യോഹന്നാൻ 19:27).

യേശു തന്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യാക്കോബ് (മത്തായി 17:1,2). ഒരു അവസരത്തിൽ, യാക്കോബും യോഹന്നാനും യേശുവിനോട് അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു (മർക്കോസ് 10:37-40).

യാക്കോബിനും യോഹന്നാനും ഉഗ്രകോപം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ബോണർഗെസ് അല്ലെങ്കിൽ “ഇടിമക്കൾ” എന്ന വിളിപ്പേര് നേടിയിരുന്നു (മർക്കോസ് 3:16-17). ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് ഒരു സമരിയൻ പട്ടണത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കോപം പ്രകടമായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് അവരെ ശാസിച്ചു, “മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കാനല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ്” (ലൂക്കാ 9:56).

പുതിയ നിയമം യാക്കോബിനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ വിവരിക്കുന്നു, അൽപ്പം സ്വാർത്ഥനും, അതിമോഹവും, തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് ദൈവകൃപയാൽ, അപ്പോസ്തലൻ തന്റെ യജമാനന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ശാന്തനും കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു നേതാവായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment