പത്രോസിനെകുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാല് പുതിയ നിയമ ലിസ്റ്റുകളിലും പത്രോസ് എന്ന പേര് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു (മത്തായി 10:2-4; മർക്കോസ് 3:16-19; ലൂക്കോസ് 6:14-16; പ്രവൃത്തികൾ 1:13). യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, അന്ത്രെയാസ് തന്റെ സഹോദരൻ പത്രോസിനെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്ത യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു (യോഹന്നാൻ 1:40-42). പത്രോസും അവന്റെ മത്സ്യബന്ധന പങ്കാളികളായ അന്ത്രെയാസസും, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരും ഇവർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:35-42).

മുഴുവൻ സംഘത്തിന്റെയും വക്താവിന്റെ കർത്തവ്യം പത്രോസ് പലപ്പോഴും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു (മത്താ. 14:28; 16:16; 17:24; 26:35; മുതലായവ). ആ സമയത്ത്, യേശുവിനെ മിശിഹായാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ക്ഷണത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു, അവന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, ഒരുപക്ഷേ വസന്തത്തിന്റെ അവസാനത്തിലോ എ.ഡി. 29-ലെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലോ (മത്താ. 4:12) ക്രിസ്തു അവനെ മുഴുവൻ സമയ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു, കൂടെ അവന്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രെയാസ്, മത്സ്യബന്ധന പങ്കാളികളായ യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരും (ലൂക്കോസ് 5:1-11) ; 7).

പത്രോസിനു ഉത്സാഹം, ധൈര്യം, വിശ്വസ്തത, ഊർജം, കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ അവനെ തുടക്കം മുതൽ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ നേതൃസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു. അവൻ കർമ്മനിരതനായിരുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണവും വികാരാധീനവുമായ മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അവൻ വ്യതിരിക്തമായ തീവ്രതകളുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ വ്യക്തിത്വം ശ്രദ്ധേയമായ ഗുണങ്ങളുടെയും ഗുരുതരമായ വൈകല്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായിരുന്നു. അവനിൽ, സ്വഭാവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തവും വൈരുദ്ധ്യാത്മകവുമായ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തി.

അപ്പോസ്തലൻ എപ്പോഴും സജ്ജനും, തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനും, ഊഷ്മളതയും, ഉദാരമനസ്കനും, ധീരനും, നിര്ഭയനും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും ജാഗ്രതയില്ലാത്തവനും, പ്രവചനാതീതനും, അസ്ഥിരനും, തിടുക്കവും, അചഞ്ചലനും, അഭിമാനവും, അമിത ആത്മവിശ്വാസവും ഉള്ളവനും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ദുരന്തനിമിഷത്തിൽ, അവൻ ദുർബലനും മന്ദബുദ്ധിയും മടിയില്ലാത്തവനുമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്; അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും ഏത് വശമാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിജയിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ പത്രോസ് മാനസാന്തരപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയും ചെയ്തു. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ, ദൈവം അവനെ വലിയതും ശക്തവുമായ രീതിയിൽ അവനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു (അപ്പ. 2:41). പിന്നീട്, പത്രോസ് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തനായ അപ്പോസ്തലനായി കർത്താവിനുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ഒടുവിൽ റോമിൽ രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment