പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ബൈബിൾപരമായി തെറ്റാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളും കടം വാങ്ങുന്ന പണവും

കടം വാങ്ങുന്നതും കടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ബുദ്ധിയല്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതല്ലാതെ ആരോടും ഒന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല” (റോമർ 13:8). ഇതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് – കടം വാങ്ങുന്നവർ കടം വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, കടം വാങ്ങുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം, അവർക്ക് കടം കൊടുത്തവർക്ക് “അടിമകൾ” ആയിത്തീരും (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:7).

കടം വാങ്ങേണ്ട ദരിദ്രരോട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അനുകമ്പ കാണിക്കണമെന്ന് പഴയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 15:7-8). ഇസ്രായേലിലെ ആവശ്യക്കാരിൽ നിന്ന് പലിശ ഈടാക്കാൻ കടം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അനുവാദമില്ല (ആവർത്തനം 15:1).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, “കടം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്” (മത്തായി 5:42), “ഒന്നും തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവർക്ക് കടം കൊടുക്കുക” (ലൂക്കോസ് 6:35) എന്ന് യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു. ദരിദ്രർക്കുവേണ്ടി പാപമോചനം നൽകുന്ന കടക്കാരനെയും അവൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു (മത്തായി 18:23-35).

വിശ്വാസികൾ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കണമെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് പഠിപ്പിച്ചു: “ഒരു സഹോദരനോ, സഹോദരിയോ നഗ്നരും അഹോവൃത്തിക്കു വക ഇല്ലാത്തവരുമായിരിക്കെ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ അവരോടു: സമാധാനത്തോടെ പോയി തീ കായുകയും വിശപ്പടക്കുകയും ചെയ്‌വിൻ എന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ ദേഹരക്ഷെക്കു ആവശ്യമുള്ളതു അവർക്കു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരം എന്തു?” (യാക്കോബ് 2:15-16).

നീതിമാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ജ്ഞാനിയായിരിക്കണം, കാരണം ദരിദ്രരിൽ ചിലർ ദൈവഭക്തരെ മുതലെടുക്കും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:2). അതിനാൽ, കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ ദരിദ്രർക്ക് നൽകുന്നതിൽ “സമയോജിതത്വം” ഉപയോഗിക്കണം,(1 തിമോത്തി 5:8) അലസതയും ആശ്രയത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “ആരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 3:10). കടം വാങ്ങുന്നവനോട് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 37:21).

നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചിലർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു: പലിശ ഈടാക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? ന്യായമായ പലിശയ്ക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ യേശു പറഞ്ഞു, “നീ എന്റെ ദ്രവ്യം പൊൻവാണിഭക്കാരെ ഏല്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു, ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് പലിശ സഹിതം എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു” (മത്തായി 25:27).

ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ, വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കടം വാങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നതിനാൽ, കടം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവവും സുരക്ഷിതവുമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ധനകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനം വളരെ ആവശ്യമാണ്, മാത്രമല്ല അത് അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു (യാക്കോബ് 1:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.