നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ ദിനോസറുകൾ എങ്ങനെ ഒതുങ്ങി.

Author: BibleAsk Malayalam


ഉല്പത്തി 6:19-20-ലെ ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, നോഹ എല്ലാത്തരം നട്ടെല്ലുള്ള ജന്തുക്കളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈരണ്ടീരണ്ടിനെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി: “എല്ലാ ജഡത്തിലെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അവയെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുക. നിങ്ങൾക്കൊപ്പം; അവർ ആണും പെണ്ണും ആയിരിക്കും. അതത് തരം പക്ഷികളിൽ നിന്നും അതത് തരം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഇഴജാതികളിൽ നിന്നും ഓരോ ഇനം ഈരണ്ടീരണ്ടു ജീവ രക്ഷെക്കായിട്ടു നിന്റെഅടുക്കൽ വരും. അതിനാൽ, ദിനോസറുകൾ (കരയിലെ നട്ടെല്ലുള്ള ജന്തുക്കൾ) മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പെട്ടകത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

എന്നാൽ നോഹ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ “ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളിൽ” നിന്നും രണ്ടെണ്ണം പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റിയതായി തിരുവെഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. വേണ്ടത്ര ജനിതക വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഓരോ “ഇനം” മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റി, അങ്ങനെ ഓരോ ഇനത്തിനും കാര്യമായ വ്യത്യാസമുള്ള സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നതാണ് സത്യം.

ഏകദേശം 8,000 മൃഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ 16,000 വ്യക്തിഗത മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ നോഹയ്ക്ക് പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൃഷ്ടിവാദ ഗവേഷകനായ ജോൺ വുഡ്‌മോറാപ്പ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നായ്ക്കൾ, ചെന്നായ്ക്കൾ, കൊയോട്ടുകൾ എന്നിവ ഒരുപക്ഷെ ഒരു “തരം” നായ്ക്കളിൽ നിന്നുള്ളവയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനാൽ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ മൃഗങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് വ്യത്യസ്ത നായ്ക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.

55 ഓളം വ്യത്യസ്ത ദിനോസറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, വലിപ്പം കുറഞ്ഞതും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായവയെ മാത്രമാണ് നോഹ എടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എല്ലാ ദിനോസറുകളും വലിപ്പത്തിൽ വലുതല്ല എന്നതും കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പൂർണ്ണ ദിനോസർ ബ്രാച്ചിയോസോറസ് (“കൈ പല്ലി”) ആയിരുന്നു. ഈ ജീവി 23 മീറ്റർ നീളവും 12 മീറ്റർ ഉയരവുമായിരുന്നു (ഏകദേശം രണ്ട് വലിയ സ്കൂൾ ബസുകളുടെ നീളവും ഒരു നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരവും). എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും ചെറിയ ദിനോസറുകൾ, ഒരു കോഴിയെക്കാൾ അല്പം വലുതാണ്; കോംപ്‌സോഗ്നാതസിന് (“സുന്ദരമായ താടിയെല്ല്”) എന്ന ഇനം ഏകദേശം 1 മീറ്റർ (3 അടി) നീളവും ഏകദേശം 2.5 കിലോഗ്രാം (ഏകദേശം 6.5 പൗണ്ട്) ഭാരവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment