നിഷിദ്ധവിവാഹാത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


നിഷിദ്ധവിവാഹാത്തെ  കുറിച്ച്  ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

ദൈവം ആദാമിന് ഭാര്യ ഹവ്വയെ നൽകിയപ്പോൾ ബൈബിൾ ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകി. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ലൈംഗികബന്ധം പവിത്രവും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരും എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് മാത്രമായി കരുതേണ്ടതായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധമായ വ്യഭിചാരം നിരോധിക്കുന്ന ഏഴാം കൽപ്പനയിൽ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (പുറപ്പാട് 20:14). ഇണയല്ലാത്ത ഒരാളെ മോഹിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് യേശു തന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ വിശദീകരിച്ചു (മത്തായി 5:28).

ബൈബിൾ പലപ്പോഴും ചില വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ “നീ ചെയ്യരുത്” എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു രക്ഷിതാവ് ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്, കാരണം അവർ അവരുടെ പങ്കാളിയല്ല. പ്രായപൂർത്തിയായ ഏതൊരു കുടുംബാംഗത്തിനും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ദൈവം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും മക്കളെ വളർത്തുവാൻ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വിളിച്ചു (ആവർത്തനം 6:2-7). സ്വന്തം സുഖത്തിനായി ഒരാളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദുരുപയോഗമാണ് (ന്യായാധിപന്മാർ 19:25) കുട്ടികളോടുള്ള ഏത് ദുരുപയോഗവും ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് വെറുക്കുന്നു (ലൂക്കാ 17:2).

സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ …(വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതായി തരംതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ) നിഷിദ്ധവിവാഹം  വേദപുസ്തകപരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം, ആദാമും ഹവ്വായും ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവരോട് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാകാനും പെരുകാനും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർക്ക് ആൺമക്കളും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 5:4) അവർ ആ സമയത്ത് പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം അവർ മാത്രമായിരുന്നു  മനുഷ്യരായിട്ടു ഉണ്ടായിരുന്നത് . അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഇത് ജനിതകപരമായി ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇണയ്ക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മോശ ദൈവജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന  സമയം,  സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിവാഹമോ ഏതെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധമോ വ്യക്തമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു (ആവർത്തനം 27:22). എല്ലാ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായതിനാൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ദൈവം ജനിതക നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

ബൈബിളിൽ, പലപ്പോഴും പല  വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്ന കഥകൾ  ഉണ്ട്. ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്താണ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ഈ കഥകൾ നൽകുന്നു. അതിനാൽ, കൂടുതൽ വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിഷിദ്ധവിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കഥകൾ ബൈബിളിലുണ്ട്, ഫലങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വേദനാജനകവും വിനാശകരവുമാണ്. ഈ തെറ്റുകളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല, വരും തലമുറകൾക്കും ദോഷം ചെയ്യും.

ലോത്തിന്റെയും പെൺമക്കളുടെയും കഥയാണ് ആദ്യ ഉദാഹരണം (ഉൽപത്തി 19:15-38). സോദോം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് ലോത്ത് അവിടം വിട്ടുപോയപ്പോൾ, അവന്റെ ഭാര്യയെയും രണ്ട് പെൺമക്കളെയും അവനോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നു. അനുസരണക്കേട് കാരണം യാത്രാമധ്യേ ഭാര്യ മരിച്ചു. ലോത്തും അവന്റെ പെൺമക്കളും രക്ഷപ്പെട്ടതിനുശേഷം, സോദോമിന്റെയും ഗമോറയുടെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം അവർ കണ്ടു. ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പുരുഷൻ പിതാവാണെന്നും തങ്ങളുടെ വംശാവലി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പെൺമക്കൾ കരുതി. അതുകൊണ്ട്, മാർഗനിർദേശത്തിനായി ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനുപകരം, അവർ വിഡ്ഢിത്തമായി കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തു. അവർ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മദ്യപിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി, അവൻ അമിതമായി മദ്യപിക്കുകയും വിവേകശൂന്യനായിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ഗർഭിണിയാകാൻ വേണ്ടി അവനോടൊപ്പം ഉറങ്ങാൻ അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് അവരുടെ പിതാവിനെ കബളിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നത് അവർ അവർ തികച്ചും  തെറ്റായ എന്തോ ഒന്നു  ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ ദൈവജനത്തിന്റെ ഘോരശത്രുക്കളായിരുന്ന രണ്ട് ജനതകളുടെ പിതാക്കന്മാരായിത്തീർന്നു, അവർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ശാപങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു (നെഹെമ്യാവ് 13:1-2, ന്യായാധിപന്മാർ 3:28, യെഹെമിയ 25:1-11). നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ദൈവജനത്തെ വഴിതെറ്റിച്ച മ്ലേച്ഛതകളും അവർ കൊണ്ടുവന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 11:5).

മറ്റൊരു കഥ, തന്റെ അർദ്ധസഹോദരി താമറിനെ “സ്നേഹിച്ച” അമ്നോന്റെതാണ് (2 സാമുവൽ 13). അമ്നോൻ താമാർ വളരെ സുന്ദരിയായതിനാൽ അവളിൽ ആകൃഷ്ടനായി, അവന്റെ സ്നേഹം അശുദ്ധവും സ്വാർത്ഥവുമായിരുന്നു. അവൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ, അത് അവളെ വെറുക്കാനും അസന്തുഷ്ടനാകാനും കാരണമായി എന്ന് മാത്രമല്ല (Vs. 15), താമാർ അവളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിരാശയിലും ലജ്ജയിലും ജീവിച്ചു (vs. 20). സംഭവിച്ചതിൽ അവരുടെ പിതാവായ ഡേവിഡ് രാജാവ് ദേഷ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, സാഹചര്യം പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തതായി രേഖകളില്ല. താമറിന്റെ പൂർണ്ണസഹോദരനായ അബ്‌സലോം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കേൾക്കുകയും സ്വന്തം കൈകളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും തന്റെ സഹോദരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് അമ്നോനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം, തന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് രാജാവിനേക്കാൾ മികച്ച നേതാവാണ് താനെന്ന് അബ്സലോമിന് തോന്നി, ഇസ്രായേൽ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന കുടുംബത്തിലും മുഴുവൻ രാജ്യത്തിലും കടുത്ത ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി (2 സാമുവൽ 15-18).

ഈ കഥകളിലെ തത്ത്വങ്ങൾ ഏഴാം കൽപ്പനയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അക്ഷരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നിഷിദ്ധ ലൈഗീക ബന്ധങ്ങൾ  ഒരു പാപമാണ്, അത് ദൈവത്തിന്റെ മാതൃകയ്ക്കും മനുഷ്യ ലൈംഗികതയ്ക്ക് ആദർശത്തിനും എതിരാണ്. ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ഏത് രൂപത്തിലുള്ള നിഷിദ്ധ ലൈഗീക ബന്ധങ്ങൾ  ഇരയ്ക്കും അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കും വേദനയും ലജ്ജയും മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. രോഗശാന്തിയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവും നൽകുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കട്ടെ.” തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവന്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവന്നും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതു ഒക്കെയും നമുക്കു ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവയാൽ അവൻ നമുക്കു വിലയേറിയതും അതിമഹത്തുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടു. ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്നു കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു” (2 പത്രോസ് 1:3-4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment